Nu när samrådstiden förlängts för program för Hjällbo så kommer Göteborgs Stad att på olika sätt fånga upp hur Hjällboborna tänker om framtiden för stadsdelen.

Under april, maj och juni kommer Göteborgs Stad med stadsbyggnadskontoret i spetsen att ordna olika dialoger för att samla in tankar och synpunkter. För att passa så många som möjligt kommer dialogerna att ske på olika sätt, bland annat med öppet hus, en workshopserie på plats i Hjällbo och med hjälp av stadens digitala plattformar. Nu i april pågår till exempel en dialog med flera klasser på Lärjeskolan, där eleverna använder Minecraft för att visa och berätta om sina tankar om framtidens Hjällbo.

Vill du delta i samtalet om framtidens Hjällbo? Håll koll på nyheter här på www.stadsutveckling.goteborg.se/projekt/planprogram-for-hjallbo, vi återkommer så fort vi har lagt fast tider och platser för samtalen.   

Vill du läsa förslaget till planprogram? Du hittar det här.

Publicerad 11 april 2022 (Uppdaterad 11 april 2022)