Workshopen är en del av den utökade dialogen under samrådstiden för planprogram Hjällbo. Resultatet kommer att användas i det fortsatta arbetet och vara en del av programmets sociala konsekvensanalys och barnkonsekvensanalys, som är två viktiga delar i planeringen av staden. 

Tid: 22 juni, klockan 17.00 och som längst till 20.00

Plats: Lokalen Framtidens Hjällbo i Hjällbo Centrum

Intresseanmälan

Gör en intresseanmälan för att vara med på workshopen

Du kan anmäla dig fram till och med 20 juni.

Publicerad 25 maj 2022 (Uppdaterad 15 juni 2022)