Två elever på Lärjeskolan ser behovet av ett flyktingboende för människor från hela världen, men de vill kombinera boendet med ett växthus. Platsen är ett litet skogspartiet väster om bostadsområdet Bondegärde i Hjällbo.

Det är under Hjällbodagen, nu på lördag den 21 maj, som elevernas tankar och idéer ställs ut i Hjällbo centrum. Och barnens tankar om framtiden får ta plats. Utställningen kommer att uppta en del av torget, så passa på att få en inblick i hur barn och unga tänker om utvecklingen av området. Det blir många visualiseringar från dataspelet Minecraft som visar elevernas idéer om framtidens Hjällbo – vad som behöver förändras, förbättras och utvecklas. Det är tydligt att stadsutveckling engagerar även barn och unga - om de får verktygen att uttrycka det.

Fyra klasser på Lärjeskolan

Stadsbyggnadskontoret har testat Minecraft som verktyg för dialog med barn och unga under några år. Bland annat provades dataspelet 2020 och 2021 som dialogverktyg i Bergsjön och nu har även elever i årskurs 4, 7, 8 och 9 på Lärjeskolan i Hjällbo fått tycka till om sitt närområde. Stadsbyggnadskontoret har varit på plats i klassrummen med ett dialogteam för att genom samtal få eleverna att gestalta sina tankar i en digitaliserad kopia av Hjällbo.

Och nu kan du alltså ta del av bilderna från workshopparna.

Vernissage Hjällbo <3 Minecraft

Tid: 21 maj, från klockan 12.00

Plats: Hjällbo centrum, ute på torget och i skyltfönster på Bergsgärdet.

Anna Reuter Metelius är ansvarig för planprogrammet för stadsutvecklingen i Hjällbo, på stadsbyggnadskontoret i Göteborg och initiativtagare till att prova att använda Minecraft för dialog i skolan i Hjällbo.

  Det är angeläget ur flera perspektiv att utveckla metoder för att involvera och engagera barn och unga i omvandlingsprocesser i staden som påverkar deras livsmiljöer. Genom att Minecraft är tillgängligt, användarvänligt, och att det dessutom finns en Minecraftversion av Göteborg – är det perfekt för medskapandeprocesser inom arkitektur och stadsutveckling, säger hon.

Vernissage och öppet hus

Samtidigt som utställningen pågår kommer stadsbyggnadskontoret att hålla öppet hus med anledning av samrådet för programmet för Hjällbo.

Ta del av elevernas drömmar om framtidens Hjällbo och passa på att prata om programmet för Hjällbo på plats i Hjällbo centrum!

Vill du titta på förslaget på planprogrammet för Hjällbo?
Gå in på länken här.

Att prova Minecraft som dialogverktyg i skolan är en del av ett EU-projekt om medborgarengagemang, IRIS smart Cities – Citizen engagement. Göteborgs Stad ingår i projektet tillsammans med bland annat Johanneberg Science Park och Chalmers. Stadsbyggnadskontoret fokuserar på den del av projektet som handlar om medborgarengagemang med hjälp av olika digitala plattformar, framför allt Minecraft och stadens egna app MinStad.

Publicerad 19 maj 2022 (Uppdaterad 17 juni 2022)