Nordöstra Högsbo / Södra Änggården

I ett fint läge nedanför Änggårdsbergen ligger Högsbo industriområde. Idag domineras det av kontor och gamla industrier. I morgon kan området se helt annorlunda ut när bostadsområdet Södra Änggården växer upp – en blandstad med upp till 7000 bostäder, arbetsplatser och service.

Från industriområde till bostadsområde

Nordöstra Högsbo, i den norra delen av det område som brukar kallas för Högsbo industriområde, är ett av stadens stora utvecklingsområden. I dag består det mest av verksamheter, gamla industrier och kontor, men i morgon kan det bli en modern blandstad i ett bra läge nära grönområden. Några av de planerade lägenheter finns med i Göteborgs 400-årsjubileum BoStad2021 och i första etappen planeras det för 200 bostäder. Det kommer finnas både hyresrätter och bostadsrätter

Den nya stadsdelen knyter ihop dagens bostadsområden i Högsbo med Änggårdsbergen i ett läge som har goda möjligheter till kommunikationer med centrum och Marklandsgatan.

Området kan i dag kanske upplevas vara lite isolerat från resten av Högsbo och Järnbrott, men det är något som ska överbryggas då det finns planer på att i framtiden omvandla Dag Hammarskjöldsleden till en stadsboulevard som till exempel Linnégatan, som den nya boulevarden också blir en förlängning av. Dag Hammarskjöldsboulevard skapar också en naturlig koppling mellan den nya stadsdelen i nordöstra Högsbo och de närliggande stadsdelarna Järnbrott och Högsbo.

Den nya stadsdelen knyter ihop dagens bostadsområden i Högsbo med Änggårdsbergen i ett läge som har goda möjligheter till kommunikationer med centrum.

Nu ska nordöstra Högsbo bli en levande stad med till exempel restauranger och butiker i bottenvåningarna på husen och med stora förskolegårdar. Det ska bli en stadsdel som passar alla grupper av boende – en stadsdel nära skog och parker, med bra kollektivtrafik och som även fortsättningsvis ska innehålla många arbetsplatser.

BoStad2021

Södra Änggården ingår i detaljplanen för Olof Asklunds gata som en del av BoStad2021. 

Kontakt

  • Maria Lejon
  • Projektledare, stadsbyggnadskontoret
  • Telefonnummer: 031-368 18 49
Uppdaterad 5 juli 2021