Fler butiker och restauranger ska göra stadsdelen mer levande

I den första etappen planeras även för 600 nya bostäder, men på sikt kan det bli ungefär 2300 bostäder.

Den första delen av nordöstra Högsbo som ska omvandlas till blandstad är kring Olof Asklunds gata bakom Pågen i kanten av Änggårdsbergen.

Den första etappen består av ungefär 600 nya bostäder, men på sikt planeras det för ungefär 2300 bostäder i en kvarterstad med hus på fyra till åtta våningar men där när några byggnader kan ha upp till 16 våningar. Det planeras också för en skola och fyra förskolor.

– Vi vill att det ska bli en levande stadsdel och planerar för möjligheten för verksamheter som restauranger, caféer och butiker i bottenvåningarna längs huvudstråket, säger Jonas Hallberg, planarkitekt på stadsbyggnadskontoret.

Detaljplanen går ut på granskning efter sommaren 2017, vilket innebär att man har en möjlighet att tycka till om ett i stort sett färdigt förslag.

Publicerad 2 februari 2018 (Uppdaterad 12 december 2018)