Norr om Nordstan

I ett centralt läge som upplevs som undanskymt ligger en viktig pusselbit för Centralenområdet och Älvstaden. Nära centralen och operan, mellan Nordstans norra entré, Götatunneln och Nils Ericssons terminalen ligger ett området som kan utvecklas med bostäder, kontor, handel, en boulevard och inte minst två uppgångar till Västlänken.

En baksida som ska bli en framsida

I dag upplevs Norr om Nordstan väldigt mycket som en baksida, även om det egentligen är en del av innerstaden. Flera barriärer gör det svår att röra sig i området och eftersom det är så mycket biltrafik.

Här finns egentligen ingen plats för rekreation och det är tämligen mycket buller i området.

Samtidigt ligger området inom den gamla stadskärnan från 1600-talet och här hittar vi också en unik miljö med varierad bebyggelse, samt andra historiska minnesmärken, till exempel från den göteborgska sjöfarten.

Tre nya kvarter kan växa fram, Nordstan kan byggas ut och en boulevard löpa genom området.

Det som i första hand ska hända med området när det utvecklas är att här kommer det finnas två uppgångar för Västlänken station centralen. Samtidigt kan tre nya kvarter växa fram, Nordstan kan byggas ut och en boulevard löpa genom området.

Boulevarden kan bli ett huvudstråk genom området för i första hand gång, cykel och kollektivtrafik och blir den huvudsakliga kopplingen mellan Skeppsbron och Gullbergsvass. Eftersom den kan bli ganska bred och vi inte vill att den ska skapa en barriär i området ska den ha goda möjligheter för att ta sig över med gång och cykel.

Norr om boulevarden, mot vattnet, kan tre nya kvarter växa fram där det kan bli bostäder, centrumverksamhet, kontor, parkering och inte minst en uppgång för Västlänken som byggs in i kvarteret.

Det ska vara enkelt, tryggt och smidigt att röra sig inom området och det ska vara en välkomnande plats för människor.

Nordstan kan byggas på med centrumverksamhet, kontor och hotell och även här en uppgång för Västlänken. I hela området ska det också bli lättare att ta sig fram tills fots, med cykel eller med kollektivtrafik. En hållplats för buss och spårvagn vid Kanaltorget gör det lätt att byta för resenärer både för resor inom regionen och staden.

Meningen är att det ska vara enkelt, tryggt och smidigt att röra sig inom området, att det ska vara en välkomnande plats för alla människor som kommer samlas och röra sig i den stadsmiljö som kan växa fram Norr om Nordstan.  

Samråd hölls mellan 19 februari och 31 mars 2020 och nu pågår arbetet med att sammanställa inkomna synpunkter och se vad som eventuellt måste göras utifrån dessa. Nästa tillfälle att påverka projektet är i granskningsskedet.

Kontakt

  • Emir Aganovic
  • Projektledare, stadsbyggnadskontoret
  • Telefonnummer: 031-368 16 08

Projekt runt Centralstationen

Centralenområdet är ett av Göteborgs viktigaste utvecklingsområden. I dag dominerar trafiken, men inom 20 år kan det utvecklas med 2 000 nya bostäder, 19 000 nya arbetstillfällen, plats för kultur, grönområden och ett rikt folkliv. Just nu byggs bland annat Hisingsbron och Västlänken i området.

Uppdaterad 5 juli 2021