Torsten Henriksons gångbro byggdes 1988 och fick en tillbyggnad av väderskydd på Lilla Bommen-sidan 2009. Nu ska den rivas.

Torsten Henriksons gångbro är en inglasad balkbro i stål som stod klar 1988, då byggnationen av Läppstiftet var i full gång. Bron, som är 150 meter lång och 3,2 meter bred, kommer nu att rivas och stängs därför den 1 juni. Rivningen är planerad att ta en månad.

Orsaken till att bron rivs är att marken runt och under gångbron behöver frigöras och ge plats för kollektivtrafik undertiden de stora byggprojekten i området pågår. På sikt kommer det att byggas en ny hållplats för kollektivtrafik vid Kanaltorget.

Rivningen är indelad i två etapper, den norra delen från spiraltrappan rivs först och därefter den södra delen från spiraltrappan.

Fotgängare som använder bron kan från den 1 juni välja att gå från Sankt Eriksgatan via Göteborgsoperan eller från Nordstan/Nils Ericsonsgatan via Södra Sjöfarten för att komma till Lilla Bommen.

Torsten Henrikson föddes i Haga 1906. Han hade lång politisk karriär med en rad kommunala och statliga uppdrag. Som kommunalråd för Göteborgs stadsbyggnadsavdelning tog han bland annat initiativ till att bygga Valhallabadet, nya Ullevi, Tingstadstunneln och Älvsborgsbron. Han dog 1983.

När Torsten Henriksons gångbro stängs den 1 juni hänvisas fotgängare till alternativa gångstråk för att komma till och från Lilla Bommen.

Publicerad 24 maj 2020 (Uppdaterad 17 juli 2020)