Visionsbild över hur området som kallas för Norr om Nordstan skulle kunna se ut i framtiden.

Visionsbild över hur området som kallas för Norr om Nordstan skulle kunna se ut i framtiden.

Hur ska Norr om Nordstan utvecklas?

Den 19 februari till och med den 31 mars pågår samråd för detaljplanen för Norr om Nordstan. Då finns det möjlighet att lämna synpunkter på förslaget om hur området ska utvecklas.

Mellan Nordstans norra entré, Götatunneln och Nils Ericssons terminalen ligger området som kallas för Norr om Nordstan. Här ska staden utvecklas med bostäder, kontor, handel, en boulevard och inte minst två uppgångar till Västlänken.

Detaljplanen för området är nu ute på samråd och fram till och med den 31 mars 2020 har du möjlighet att lämna dina synpunkter via Göteborgs Stads webbplats för plan och byggprojekt.

Du är också välkommen på till samråds- och informationsmöte tisdagen den 3 mars kl 17.30 - 19.00 på stadsbyggnadskontoret, Köpmansgatan 20 på plan 1.

Publicerad 21 februari 2020 (Uppdaterad 11 mars 2020)