Här kan du bo på landet med staden runt hörnet

Många av lägenheterna har utsikt mot skog och hav

Frågor och svar

Cirka 1 300 bostäder. Dessutom blir det cirka 25 000 kvadratmeter för kontor och handel.

Den pågående utvecklingen av Nya Hovås planeras vara klart lagom till Göteborgs 400-årsjubileum 2021. Hur det ser ut för kommande planer är svårt att sia om, men vår förhoppning är att vi kan se en byggstart kring hösten 2019.

I Nya Hovås har man valt att arbeta med så kallad 3D-fastighetsbildning, vilket innebär att det är en aktör som köper loss alla verksamhetslokalerna från bostadsrättsföreningarna utmed huvudgatan. På så sätt kan man se till att få en mångfald av butiker.

2020-2021 - resterande cirka 400 bostadsrätter/hyresrätter beräknas vara inflyttingsklara.

Kontakt

  • Nils Svensson
  • Communication Officer @ Property Management Administration
  • Telefonnummer: +46 31 368 11 94
Uppdaterad 22 september 2021