Nya Hovås

Nya Hovås växer fram utifrån invånarnas önskemål. Det som bland annat gör Nya Hovås så speciellt är att en aktör tar ett helhetsgrepp för all handel och service i området. Styrkan ligger i att kunna sätta samman en handplockad blandning av bostäder, butiker, kontor och andra verksamheter.
Byggande pågår. Beräknas klart 2021.

Frågor och svar

Cirka 1 300 bostäder. Dessutom blir det cirka 25 000 kvadratmeter för kontor och handel.

Det så kallade trafikörat utmed 158:an, grönytan som man rundar när man kommer söderifrån och tar av vid Brottkärrsmotet. Det som gjorts hittills är en förfrågan till stadsbyggnadskontoret om en så kallad förprövning över det aktuella området.

Den pågående utvecklingen av Nya Hovås planeras vara klart lagom till Göteborgs 400-årsjubileum 2021. Hur det ser ut för kommande planer är svårt att sia om, men vår förhoppning är att vi kan se en byggstart kring hösten 2019.

I Nya Hovås har man valt att arbeta med så kallad 3D-fastighetsbildning, vilket innebär att det är en aktör som köper loss alla verksamhetslokalerna från bostadsrättsföreningarna utmed huvudgatan. På så sätt kan man se till att få en mångfald av butiker.

Inflyttningen påbörjas i juni 2017. Under 2017 står cirka 300 bostadsrätter klara. 2018 200-300 bostadsrätter/hyresrätter 2019 300-400 bostadsrätter/hyresrätter 2020-2021 resterande cirka 400 bostadsrätter/hyresrätter

Publicerad 3 januari 2017 (Uppdaterad 25 februari 2021)