Därför blev Nya Hovås så uppmärksammat

Dörren till projektlokalen stod alltid öppen och det var dit intresserade kunde gå för att få veta mer, kika på modeller och skisser och kanske framförallt diskutera de olika planerna.

Upphovsmännen bakom Nya Hovås sticker ut hakan rejält när de deklarerar sin vision om en småskalig blandstad i absolut världsklass. Visionen växte fram under ett dialogarbete som blivit omtalat och uppskattat av boende, byggbransch och media. Dialogarbetet inleddes på bred front, med grannar, politiker, näringsliv och stadsplanerare.

Gensvaret i dialogprocessen blev överväldigande och redan i tidigt skede hade man samlat in över 8 000 idéer, önskemål och synpunkter för hur Nya Hovås skulle utvecklas på bästa sätt Gensvaret i dialogprocessen blev överväldigande och redan i tidigt skede hade man samlat in över 8 000 idéer, önskemål och synpunkter för hur Nya Hovås skulle utvecklas på bästa sätt.

I slutändan var det fem byggaktörer som drev på utvecklingen för att göra verklighet av planerna som innehöll 1 300 nya bostäder och 25 000 kvadratmeter lokaler för kontor och butiksverksamheter. I dialogarbetet lades mycket krut på att skapa trygghet, förtroende och ett gott samarbete mellan parterna.

Dörren till projektlokalen stod alltid öppen och det var dit intresserade kunde gå för att få veta mer, kika på modeller och skisser och kanske framförallt diskutera de olika planerna.

Att lägga ner så mycket kraft på dialogen var en väl genomtänkt strategi som bar frukt. Istället för mängder av överklaganden och negativ opinion blev resultatet tre överklaganden från första uppslag till första spadtag. I dialogarbetet lades mycket krut på att skapa trygghet, förtroende och ett gott samarbete mellan parterna.

Publicerad 6 februari 2018 (Uppdaterad 12 december 2018)