Just nu pågår en förstudie för att utreda förutsättningarna för ett nytt centralbad.

Nytt centralbad

Göteborg behöver ett nytt och modernt centralbad. Just nu pågår en förstudie för att utreda förutsättningarna och var det kan byggas. Gullbergsvass utreds som huvudalternativ men utredningen tittar även på Ringön och Heden. Frågan om Valhallabadet ska rustas upp, avvecklas eller utvecklas utreds inte i detta uppdrag.

Ett nytt centralbad ska bland annat innehålla två 50-metersbassänger, två undervisningsbassänger, minst 2 000 läktarplatser. Det ska ha stor kapacitet för simundervisning och motionsverksamhet, men också vara anpassat till föreningslivets behov och fungera för SM-tävlingar inom simidrotten. Dessutom ska ett centralbad också kunna tillgodose ett stort antal andra behov som exempelvis möjlighet till relax, gym och gruppträning samt café/restaurang. 

Gullbergsvass är huvudalternativet för lokalisering 

Under våren 2020 har frågan om ett nytt centralbad utretts och kostnadsberäknats. I utredningsarbetet har Gullbergsvass varit huvudalternativ men utredningen tittar även på Ringön och Heden som möjliga placeringar.

 I september 2020 fattade Göteborgs Stads kommunfullmäktige beslut om att de uppskattade kostnaderna måste minska och att en mer detaljerad förstudie behövs. I den pågående, mer detaljerade, förstudien är Gullbergsvass fortsatt huvudalternativ.  

De tre förslagen om lokalisering utgår från ”Lokaliseringsstudien för nytt centralbad” som Göteborgs Stads lokalsekretariat tagit fram 2017-2018 

Flygbild över området Gullbergsvass. Längst ner i bilden ses järnvägsspår in till Göteborgs centralstation och längst upp i bild ses Göta Älv.

Gullbergsvass utreds som huvudalternativ för lokalisering, men utredningen tittar även på Ringön och Heden.

Vad händer nu?

Den fördjupade förstudien pågår fram till februari/mars 2021. I slutet av mars ska ärendet upp till idrotts- och föreningsnämnden och därefter upp till beslut i kommunstyrelse och kommunfullmäktige. 

Uppdaterad 11 januari 2021