Vintern 2020/2021 gjordes en förstudie för att utreda förutsättningarna för ett nytt centralbad.

Nytt centralbad

Göteborg behöver ett nytt och modernt centralbad. Vintern 2020/2021 gjordes en förstudie för att utreda förutsättningarna och var det kan byggas. Gullbergsvass utreddes som huvudalternativ men utredningen tittade även på Ringön och Heden. Frågan om Valhallabadet ska rustas upp, avvecklas eller utvecklas utreddes inte i detta uppdrag.

Ett nytt centralbad ska bland annat innehålla två 50-metersbassänger, två undervisningsbassänger, minst 2 000 läktarplatser. Det ska ha stor kapacitet för simundervisning och motionsverksamhet, men också vara anpassat till föreningslivets behov och fungera för SM-tävlingar inom simidrotten. Dessutom ska ett centralbad också kunna tillgodose ett stort antal andra behov som exempelvis möjlighet till relax, gym och gruppträning samt café/restaurang. 

Utredningar sedan våren 2020

  • Under våren 2020 utreds och kostnadsberäknas frågan om ett nytt centralbad. I utredningsarbetet är Gullbergsvass huvudalternativ, men utredningen tittar även på Ringön och Heden som möjliga placeringar.
  • I september 2020 fattar Göteborgs Stads kommunfullmäktige beslut om att de uppskattade kostnaderna måste minska och att en mer detaljerad förstudie behövs.
  • Under vintern 2020/2021 genomförs en mer detaljerade förstudie. Även i denna utredning är Gullbergsvass huvudalternativ, men utredning tittar även på Ringön och Heden. De tre förslagen om lokalisering utgår från ”Lokaliseringsstudien för nytt centralbad” som Göteborgs Stads lokalsekretariat tagit fram 2017-2018
  • Den 23 mars 2021 presenteras förstudien för idrotts- och föreningsnämnden. Därefter ska den behandlas av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.
En flygbild över Göteborgs centrala område och som har inringat de tre olika områden som utreds Gullbergsvass, Heden och Ringön.

I utredningsarbetet har man tittat på tre olika ställen för placering: Gullbergsvass, Heden och Ringön. Gullbergsvass har varit huvudalternativ i utredningsarbetet.

Vad händer nu?

Den fördjupade förstudien blev klar i mars 2021. Den 23 mars ska ärendet upp till idrotts- och föreningsnämnden och därefter upp till beslut i kommunstyrelse och kommunfullmäktige. 

Flygbild över området Gullbergsvass. Längst ner i bilden ses järnvägsspår in till Göteborgs centralstation och längst upp i bild ses Göta Älv.

Gullbergsvass utreds som huvudalternativ för lokalisering.

Uppdaterad 18 mars 2021