Just nu pågår en förstudie för att utreda förutsättningarna för ett nytt centralbad.

Nytt centralbad

Göteborg behöver ett nytt och modernt centralbad. Just nu pågår en förstudie för att utreda förutsättningarna och var det kan byggas. Gullbergsvass utreds som huvudalternativ men utredningen tittar även på Ringön och Heden. Frågan om Valhallabadet ska rustas upp, avvecklas eller utvecklas utreds inte i detta uppdrag.

Frågor och svar

Göteborg behöver ett nytt och modernt centralbad med stor kapacitet för simundervisning och motionsverksamhet. Ett bad som också är anpassat till föreningslivets behov och som kan fungera för SM-tävlingar inom simidrotten.

Idrotts- och föreningsnämnden fick 10 september 2020 uppdrag av kommunfullmäktige att tillsammans med Älvstranden Utveckling och stadsbyggnadskontoret ta fram en mer detaljerad förstudie och underlag som ska innebära förbättrad totalekonomi för ett centralbad. Underlaget ska innehålla:

  • Förutsättningar och strategier för projektets genomförande
  • Specificering av ekonomi och volymer
  • Riskbedömning
  • Nyttoanalys

 

Frågan om Valhallabadet ska rustas upp, avvecklas eller utvecklas utreds inte i detta uppdrag.

Nej. Nu utreds vad det skulle kosta och var det skulle kunna ligga. Den utredningen kommer att vara klar kring mars 2021. Därefter är det upp till kommunfullmäktige att fatta beslut om det ska byggas.

Tidigare beräkningar har visat på 2.12 miljarder kronor där badhus, utomhusbad och grundläggningskostnader ingår, men där kostnader för markens iordningsställande samt uteblivna byggrättsintäkter tillkommer. När nu uppdraget är att minska totalkostnaden räknas nya ekonomiska underlag fram, där bland annat ytan på anläggningen minskats, utomhusbadet är borttaget och riskanalyser fördjupas.

Nej. Gullbergsvass utreds som huvudalternativ, men utredningen tittar även på alternativen Ringön och Heden. Alla alternativ lyfts fram i ”Lokaliseringsstudien för nytt centralbad” som Göteborgs Stads lokalsekretariat tagit fram 2017-2018.

Ett nytt centralbad ska åtminstone innehålla två 50-metersbassänger, två undervisningsbassänger, familjebad minst 2 000 läktarplatser, möjlighet till relax, gym och gruppträning, restaurang /café – våt- och torrservering.

Det är svårt att säga då många olika faktorer spelar in och de olika lokaliseringsförslagen kräver olika typer av planändringar, påverkas till del av andra projekt, tid för bygglov med mera. Byggtid, där markarbeten och själva bygget räknas in, kan ligga runt mellan två och ett halvt till tre år.

Publicerad 7 december 2020 (Uppdaterad 11 januari 2021)