För att kunna beräkna pris har skisser för ett nytt centralbad tagits fram. Dessa visar hur ett nytt centralbad skulle kunna se ut och hur de olika bassängerna kan placeras. Det är inte bestämt att det är så här byggnaden kommer att se ut om beslut tas att ett centralbad ska byggas.

På sitt senaste möte, den 16 september, fattade Göteborgs Stads kommunfullmäktige beslut om att den detaljerad förstudien gällande nytt centralbad, som presenterades våren 2021, ska kompletteras med två delar.

Utreda evenemangsområdet som alternativ

Idrotts- och föreningsnämnden får nu i uppdrag att också genomlysa alternativet Valhallagatan/evenemangsområdet som placering för ett nytt centralbad. De platser som undersöktes i vårens utredning var Gullbergsvass, Heden och Ringön. I de beräkningarna som då presenterades låg totalkostnaden för ett nytt centralbad på cirka 1,8 miljarder och skillnaden i kostnad mellan de tre platserna var marginell. I utredningen bedömdes också de nyttor som en ny badanläggning kan ge samhället och Göteborg. Heden och Gullbergsvass fick då störst nyttor av de tre alternativen.

Jämförelse med andra badhus

Idrotts- och föreningsnämnden får också i uppdrag att, som en del i den kompletterade förstudien, genomföra en jämförande studie med planerade eller nyligen uppförda badhus i andra kommuner. Detta för att få kunskap om hur kostnadsskillnaderna uppstår och vilka funktioner som skiljer jämförbara badhus åt.

De två kompletterande utredningsuppdragen förväntas vara klara kring årsskiftet.

 

Stadsutveckling i evenemangsområdet

Stadsledningskontoret har enligt beslut i kommunstyrelsen (10 februari 2021) i uppdrag att ta fram en projektplan, inklusive en tidsplan, för hur arbetet med stadsutveckling i evenemangsområdet ska organiseras. Förslaget ska inkludera finansiering, placering och utbyggnad av arenor. De arenor som är aktuella för området är en multiarena som ersättning för Scandinavium, en ny hall/arena som ersättning för Lisebergshallen samt ersättningshallar för Valhallas sporthallar. Stadsledningskontorets uppdrag omfattar även förslag om kvartersstad med i huvudsak bostäder.

Publicerad 29 september 2021 (Uppdaterad 29 september 2021)