Var med och bidra till utvecklingen av Olof Plats. Via dialog på plats eller enkät på webben under september. Foto: Göteborgs Stad

Var med och bidra till utvecklingen av Olof Plats. Via dialog på plats eller enkät på webben under september. Foto: Göteborgs Stad

Olof Palmes plats är i behov av underhåll och upprustning. Under de senaste tio åren har park- och naturförvaltningen gjort tillfälliga åtgärder, till exempel en konstgräsmatta med studsmatta.

För att ta reda på hur trivsel, trygghet och tillgänglighet kan öka och hur Olof Palmes plats kan användas framöver gör nu förvaltningen en förstudie. Den ska innehålla en beskrivning av platsens förutsättningar och funktion i staden, behov kopplade till platsen samt förslag på möjlig utveckling.

Trivsam, trygg och tillgänglig mötesplats 

Olof Palmes plats ligger intill Masthuggskajen, Järntorget och Haga. Platser där stora stadsutvecklingsprojekt pågår med byggnation av bostäder och verksamhetslokaler och där trafikmiljön genomgår stora förändringar.

– Som knutpunkt och mötesplats mitt i allt detta behöver Olof Palmes plats utvecklas, dels för att knyta ihop stads- och trafikutvecklingen, dels för att bli en mer trivsam, trygg och tillgänglig mötesplats, säger projektledare Ylva Offerman, park- och naturförvaltningen.

"Som knutpunkt och mötesplats mitt i allt detta behöver Olof Palmes plats utvecklas, dels för att knyta ihop stads- och trafikutvecklingen, dels för att bli en mer trivsam, trygg och tillgänglig."

Även ur klimathänseende är torget viktigt. Tillsammans med Järntorget är Olof Palmes plats en del av avrinningssystemet för Linnéstaden och Slottsskogen vid stora regnmängder och platsens träd bidrar med viktiga ekosystemtjänster.

Lämna synpunkter på plats eller på webben

Som en del i förstudien har park- och naturförvaltningen under sommaren kontaktat verksamheter som finns i området, för att höra vilka synpunkter de har på platsen och hur de anser att den bör utvecklas.

Nästa steg är att höra vad boende och besökare tycker. Den 13 september mellan klockan 11.30 och 13.30 och den 16 september mellan klockan 16.00 och 18.00 finns park- och naturförvaltningens projektledare, Ylva Offerman och Johanna Axelsson med flera, på Olof Palmes plats för att samla in synpunkter.

Dessutom kan den som vill lämna sina synpunkter här på Göteborgs Stads webbplats för stadsutveckling, via en enkät, till och med 26 september.

Förstudien ska vara klar under slutet av 2021 och redovisas för park- och naturnämnden.

Publicerad 9 september 2021 (Uppdaterad 30 september 2021)