Önneredsvägen

Önneredsvägen står inför en möjlig utveckling. Det finns behov av att bygga ett nytt äldreboende och en ny skola och området kan få fler bostäder.

Så kan Önneredsvägen utvecklas

Flera saker planeras att göras längs med Önneredsvägen. Den första insatsen är att bygga ett nytt äldreboende. Det befintliga boendet, Åkerhus, har blivit så gammalt att lokalerna inte uppfyller de krav som behövs för att kunna fortsätta verksamheten. Därför har kommunen börjat titta på möjligheten att bygga ett nytt äldreboende och trolig placering är lite längre norrut på Önneredsvägen.

På platsen där Åkerhus ligger i dag kan sedan en ny skola byggas då Önneredsskolan inte räcker till längre. Den nuvarande skolbyggnaden kommer på sikt att rivas och ersättas med en ny och modernare skola med större skolgård och lekyta.

Området kan också växa med fler bostäder. I dag finns här nästan bara småhus, men förslaget är att bygga både lägenheter och småhus. Detta underlättar möjligheten att bo kvar eller göra bostadskarriär i området.

Vid några dialogtillfällen har de byggaktörer som vill utveckla längs med Önneredsvägen pratat med de boende, och några av sakerna som har kommit upp då har tagits med i det förslag till detaljplan som stadsbyggnadskontoret jobbar med. 

På uppdrag från byggnadsnämnden kommer två förslag, med olika antal bostäder i, presenteras när detaljplanen går ut på samråd. 

Kontakt

 • André Berggren
 • Plankonsult, stadsbyggnadskontoret
 • Telefonnummer: 031-368 17 47
 • Malin Lorentsson
 • Projektledare, fastighetskontoret
 • Telefonnummer: 031-368 11 46
 • Niklas Dimakis
 • Planeringssamordnare, trafikkontoret
 • Telefonnummer: 031-368 25 18
 • Ilona Stehn
 • Landskapsarkitekt, park - och naturförvaltningen
 • Telefonnummer: 031-365 58 78
Uppdaterad 6 juli 2021