Önneredsvägen

Önneredsvägen i Västra Göteborg står inför en möjlig utveckling och upprustning. I första hand finns det behov av att bygga ett nytt äldreboende och en ny skola, men området kan också utvecklas med fler bostäder och själva Önneredsvägen kan få en översyn för att bli tryggare, tillgängligare och trivsammare.

Mycket kan hända på Önneredsvägen

Flera saker planeras att göras på och kring Önneredsvägen. Den första insatsen är att bygga ett nytt äldreboende. Det befintliga boendet, Åkerhus, har blivit så gammalt att lokalerna inte uppfyller de krav som behövs för att kunna fortsätta verksamheten. Därför har kommunen börjat titta på möjligheten att bygga ett nytt äldreboende och trolig placering är lite längre norrut på Önneredsvägen.

På platsen där Åkerhus ligger i dag kan sedan en ny skola byggas då Önneredsskolan inte räcker till längre. Den nuvarande skolbyggnaden kommer på sikt att rivas och ersättas med en ny och modernare skola med större skolgård och lekyta.

Själva Önneredsvägen föreslås också få en ny utformning. Vägen är i dag bredare än vad den behöver vara, vilket bjuder in till höga hastigheter och den känns mer som en landsväg än en gata. Om Önneredsvägen blir smalare finns det möjlighet för mer utrymme för fotgängare och det blir svårare att köra bil med lika höga hastigheter som i dag. En smalare gata med fler övergångar knyter dessutom ihop båda sidorna av Önneredsvägen och gör att vägen inte upplevs som en barriär i lika hög utsträckning. 

En smalare gata med fler övergångar knyter dessutom ihop båda sidorna av Önneredsvägen och gör att vägen inte upplevs som en barriär i lika hög utsträckning.

En viktig pusselbit är dessutom möjligheten att bygga fler bostäder i området. I dag finns här nästan bara småhus, men förslaget är att bygga lägenheter, såväl hyresrätter som bostadsrätter. Detta underlättar möjligheten att bo kvar eller göra bostadskarriär i området.

Utökad kollektivtrafik är också ett viktigt mål för området, precis som möjligheten att anlägga en park eller annat planerat grönområde.

Men även om det finns tankar och idéer om Önneredsvägen så är väldigt mycket fortfarande på skisstadiet. Därför är stadsbyggnadskontoret i nuläget väldigt intresserade av lära sig mer om området och få in synpunkter och tankar från de boende. Tillsammans med byggaktörerna som vill utveckla området kommer flera dialogtillfällen att genomföras, och har du inte möjlighet att vara med då, tveka inte att kontakta staden och berätta vad du tycker. 

Uppdaterad 12 september 2019