Nya Opaltorget – mer folkliv och mötesplatser för alla

Opalkyrkan växer fram 1/11-2018

Opalkyrkan växer fram

Frågor och svar

Omvandlingen för att torget och närliggande område ska bli en trygg och attraktiv stadsdel sker stegvis. Innan det kan börja byggas hus måste ledningar ses över och det ska läggas nya gator. För att ge plats för det nya torget revs ett antal av de befintliga byggnaderna, exempelvis Kulturskolan och Opalkyrkan.

Det kommer bland annat att finnas en stor matbutik, apotek, ekologisk köttbutik, frisör, vårdcentral med mera. Här finns också ett nytt kontor med plats för cirka 120 tjänstepersoner från Socialförvaltning Sydväst och Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen. Vid det nya torget finns det också en ny familjecentral med barnmorske- och vårdpersonal, förskollärare och socialtjänst. 

Bostadsbebyggelsen kommer att variera i både skala, upplåtelseformer och arkitektur. Det kommer att byggas både hyresrättslägenheter, bostadsrättslägenheter och studentbostäder vid Opaltorget och närområdet. Bostäderna kommer att integreras med kontorslokaler för stadsdelskontoret och övriga centrumverksamheter, förskola med mera.

När byggnationen är färdig kommer det att finnas drygt 1 100 nya bostäder på det nya Opaltorget och området runtomkring. Byggandet är grupperat i olika delar: Centrumkvarteret, Familjebostäders nya hyresrätter, Parkhuset, bostäder vid Briljant-, Smaragd- och Rubingatan. Det kommer sammanlagt att byggas cirka 250 hyresrätter, cirka 600 bostadsrätter och cirka 200 studentlägenheter.

Själva torget och närområdet: Centrumkvarteret – Opaltorget Förvaltning AB (OFAB) Nya hyresrätter vid befintliga hus på gårdarna 6,7 och 8 – Familjebostäder AB. Parkhuset – Nordr (fd Veidekke Bostads AB). Opalkyrkan – Opalkyrkan.

Området runtomkring: Bostäder vid Briljantgatan – Bostadsbolaget. Bostäder vid Briljant- och Smaragdgatan – Stena fastigheter AB. Bostäder vid Rubingatan – HSB, AF bygg och Nordr (fd Veidekke Bostads AB).

K-fastigheter kommer att bygga ca 100 hyreslägenheter. Beräknad byggstart 2022.

Är du intresserad av en lägenhet i Centrumkvarteret kan du kontakta K-fastigheter.

Familjebostäder AB bygger 154 nya hyresrätter i anslutning till redan befintliga hus på Grevegårdsvägen 100-194 (gård 6-8), mot parken. Lägenheterna kommer vara 1,5 till 4 rum och kök med fokus på mindre lägenheter. De byggs med smarta planlösningar och effektiva förvaringsutrymmen. Samtliga trapphus har hiss och på gård 8 kommer man även bygga ett trygghetsboende för 70+. Husen byggs med tanken att kunna märkas med Nordisk Miljömärkning Svanen.

Husen på gård 6 och 7 hade inflytt 2019 och huset på gård 8 börjar byggas 2021. Inflyttning beräknas ske 2022 på gård 8.

Alla kan söka lägenheterna så snart de har publicerats. Den som bor hos Familjebostäder idag söker lägenheten via Familjebostäders Omplaceringsplatsen. Lägenheterna publiceras också hos Boplats Göteborg, www.boplats.se. Det finns ingen särskild kö till Familjebostäders trygghetsboenden utan lägenheterna söks på vanligt sätt via Boplats.

I Parkkvarteret ska det byggas en ny förskola med fyra avdelningar. Intill förskolan bygger Nordr (fd Veidekke Bostads AB) cirka 100 bostadsrättslägenheter. Parkhuset beräknas börja byggas hösten 2022.

Är du intresserad av en lägenhet i Parkhuset ska du besöka Nordrs hemsida. Där kan du anmäla ditt intresse för en bostad. Planerad säljstart för bostäderna är under hösten 2021.

Bostadsbolaget har byggt ett tiovåningshus med cirka 100 hyreslägenheter med inflytt under 2020. 

Stena fastigheter AB planerar att bygga 250 lägenheter, både hyresrätter och bostadsrätter. De börjar byggas under 2019. Första inflyttning kommer att ske under 2021. Du som är hyresgäst hos Stena fastigheter AB idag och bor i området har förtur till de nybyggda hyreslägenheterna. Hyreslägenheterna förmedlas via Boplats och deras webbplats.

Det finns flera förskolor och skolor i området. Det finns en stor medvetenhet om att nybyggnation av bostäder ökar trycket på kommunala verksamheter. Vi planerar för att kunna erbjuda alla barn skolomsorg bland annat genom att andra skolor i stadsdelen får större kapacitet. Det kommer även att byggas två nya förskolor, en vid Parkhuset och en vid bostäderna som ska byggas vid Briljant- och Smaragdgatan.

Politikerna har bestämt att Göteborgs Stad ska vara mer närvarande i Tynnered och Opaltorget. Därför är det bra att tjänstepersoner och chefer har sin arbetsplats nära invånarna. Opaltorget ligger i hjärtat av stadsdelen och ska bli Västra Göteborgs nya stadsdelstorg.

Parkområdet planeras norr om nya Opaltorget och blir cirka 12 000 kvadratmeter stort. Under hösten 2018 och 2019 bjöd park- och naturförvaltningen in till dialog om hur parken ska användas. Utifrån synpunkter och önskemål som kom fram under dialogen har park- och naturförvaltningen utformat den nya Opalparken. 

Utgångspunkten för parkens innehåll är att det ska vara lekvänligt, finnas platser för rörelse och motion men även för avkoppling och vila. Upprustningen av parkområdet planeras färdigställas 2023.

Kontakt

 • Emma Holm
 • Övergripande frågor om projektet
 • Telefonnummer: 031-368 10 81
 • Christina Carlsson
 • Centrumkvarteret - OFAB
 • Telefonnummer: 070-536 00 97
 • Christina Nilsson
 • Kvarterhusen - Familjebostäder
 • Telefonnummer: 031-773 83 46
 • Roland Henrysson
 • Opalkyrkan
 • Telefonnummer: 073-802 71 20
 • Malin Fornstedt
 • Det nya parkområdet
 • Telefonnummer: 031-365 58 68
Uppdaterad 2 november 2021