Opaltorget

Opaltorget ska bli ett livligt, tryggt och tillgängligt område med täta bussförbindelser till city, havet och grönområden. Här ska ett nytt stadsdelstorg växa fram med bland annat 1 050 nya bostäder, nya butiker, stadsdelskontor, två nya förskolor, vårdcentral, en ny Opalkyrka och en ny park.
Bygge pågår. Beräknas klart 2023.

Frågor och svar

Omvandlingen för att torget och närliggande område ska bli en trygg och attraktiv stadsdel sker stegvis. Innan det kan börja byggas hus måste ledningar ses över och det ska läggas nya gator. För att ge plats för det nya torget rivs ett antal av de befintliga byggnaderna, exempelvis Kulturskolan och Opalkyrkan.

Vi planerar för att det bland annat kommer att finnas en stor matbutik, apotek, café, restaurang, ekologisk köttbutik, frisör, vårdcentral med mera. Här finns också det nya stadsdelskontoret med plats för cirka 120 tjänstepersoner. Vid torget kommer det också ligga en familjecentral med barnmorske- och vårdpersonal, förskollärare och socialtjänst. 

Bostadsbebyggelsen kommer att variera i både skala, upplåtelseformer och arkitektur. Det kommer att byggas både hyresrättslägenheter, bostadsrättslägenheter och studentbostäder vid Opaltorget och närområdet. Bostäderna kommer att integreras med kontorslokaler för stadsdelskontoret och övriga centrumverksamheter, förskola med mera.

När byggnationen är färdig kommer det att finnas närmare 1 050 nya bostäder på det nya Opaltorget och området runtomkring. Byggandet är grupperat i olika delar: Centrumkvarteret, Familjebostäders nya hyresrätter, Parkhuset, bostäder vid Briljant-, Smaragd- och Rubingatan. Det kommer sammanlagt att byggas cirka 250 hyresrätter, cirka 600 bostadsrätter och cirka 200 studentlägenheter.

Själva torget och närområdet: Centrumkvarteret – Opaltorget Förvaltning AB (OFAB) Nya hyresrätter vid befintliga hus på gårdarna 6,7 och 8 – Familjebostäder AB. Parkhuset – Veidekke Bostad AB. Opalkyrkan – Opalkyrkan.

Området runtomkring: Bostäder vid Briljantgatan – Bostadsbolaget. Bostäder vid Briljant- och Smaragdgatan – Stena fastigheter AB. Bostäder vid Rubingatan – HSB, AF bygg och Veidekke Bostad AB.

Opaltorget Förvaltning AB bygger cirka 100 bostadsrättslägenheter, uppdelat på två föreningar. Säljstart för lägenheterna kommer att bli 2017/2018. Beräknad inflyttning 2021.

Är du intresserad av en lägenhet i Centrumkvarteret kan du besöka hemsidan opaltorget.se.

Familjebostäder AB bygger 154 nya hyresrätter i anslutning till redan befintliga hus på Grevegårdsvägen 100-194 (gård 6-8), mot parken och kastanjeallén. Lägenheterna kommer vara 1,5 till 4 rum och kök med fokus på mindre lägenheter. De byggs med smarta planlösningar och effektiva förvaringsutrymmen. Samtliga trapphus har hiss och på gård 8 kommer man även bygga ett trygghetsboende för 70+. Husen byggs med tanken att kunna märkas med Nordisk Miljömärkning Svanen. Husen på gård 6 och 7 börjar byggas i början av 2018 och huset på gård 8 börjar byggas 2021. Inflyttning väntas starta 2019 på gård 6 och 7 och 2022 på gård 8.

Alla kan söka lägenheterna så snart de har publicerats. Den som bor hos Familjebostäder idag söker lägenheten via Familjebostäders Omplaceringsplatsen. Lägenheterna publiceras också hos Boplats Göteborg, www.boplats.se. Det finns ingen särskild kö till Familjebostäders trygghetsboenden utan lägenheterna söks på vanligt sätt via Boplats.

I Parkkvarteret ska det byggas en ny förskola med sex avdelningar. Intill förskolan bygger Veidekke Bostad cirka 80 bostadsrättslägenheter. Parkhuset beräknas börja byggas vid årsskiftet 2019/2020.

Är du intresserad av en lägenhet i Parkhuset ska du besöka Veidekke Bostads hemsida. Där kan du anmäla ditt intresse för en bostad. Planerad säljstart för bostäderna är under 2019.

Bostadsbolaget planerar att bygga ett tiovåningshus med cirka 100 hyreslägenheter. De börjar byggas under 2019.  Inflyttning kommer att ske under 2020. Är du idag hyresgäst hos Bostadsbolaget kan du söka lägenhet via Omflyttningsplatsen hos Bostadsbolaget, annars via Boplats.

Stena fastigheter AB planerar att bygga 250 lägenheter, både hyresrätter och bostadsrätter. De börjar byggas under 2019. Första inflyttning kommer att ske under 2021. Du som är hyresgäst hos Stena fastigheter AB idag och bor i området har förtur till de nybyggda hyreslägenheterna. Hyreslägenheterna förmedlas via Boplats och deras webbplats.

Det finns flera förskolor och skolor i området. Det finns en stor medvetenhet om att nybyggnation av bostäder ökar trycket på kommunala verksamheter. Vi planerar för att kunna erbjuda alla barn skolomsorg bland annat genom att andra skolor i stadsdelen får större kapacitet. Det kommer även att byggas två nya förskolor, en i Parkhuset och en vid bostäderna som ska byggas vid Briljant- och Smaragdgatan.

Politikerna har bestämt att Göteborgs Stad ska vara mer närvarande i Tynnered och Opaltorget. Därför är det bra att tjänstepersoner och chefer har sin arbetsplats nära invånarna. Opaltorget ligger i hjärtat av stadsdelen och ska bli Västra Göteborgs nya stadsdelstorg.

Parkområdet planeras norr om nya Opaltorget och blir cirka 12 000 kvadratmeter stort. Under hösten av 2018 bjuder park- och naturförvaltningen in till dialog om hur parken ska användas. Utifrån synpunkter och önskemål som kommer fram under dialogen utformar park- och naturförvaltningen ett förslag på hur parken ska se ut. Utgångspunkten för parkens innehåll är att det ska vara lekvänligt, finnas platser för rörelse och motion men även för avkoppling och vila. Upprustningen av parkområdet planeras färdigställas 2022.

Publicerad 19 december 2016 (Uppdaterad 25 februari 2021)