Opaltorget, som byggdes som en del av miljonprogrammet, har utsetts till Göteborgs fulaste torg men under de närmaste åren kommer området att genomgå en total förändring.

Opaltorget, som byggdes som en del av miljonprogrammet, har utsetts till Göteborgs fulaste torg men under de närmaste åren kommer området att genomgå en total förändring.

Från ful ankunge till vacker svan

Torget har genom åren blivit utsett till Göteborgs fulaste torg men under de närmaste åren kommer området att genomgå en total förändring och utvecklas till ett större och attraktivt stadsdelstorg.
Byggandet av det nya Opaltorget är i full gång. Opaltorget har genom åren blivit utsett till Göteborgs fulaste torg men under de närmaste åren kommer området att genomgå en total förändring och utvecklas till ett större och attraktivt stadsdelstorg. I det här filmklippet kan du följa resan till det nya Opaltorgets uppbyggnad.

Byggandet av det nya Opaltorget är i full gång. Opaltorget har genom åren blivit utsett till Göteborgs fulaste torg men under de närmaste åren kommer området att genomgå en total förändring och utvecklas till ett större och attraktivt stadsdelstorg. I det här filmklippet kan du följa resan till det nya Opaltorgets uppbyggnad.

Fram till 1960-talet bestod området kring Opaltorget av jordbruksmark. Torget byggdes inom ramen för miljonprogrammet och är ett typiskt exempel på den tidens stadsbyggnadsideal. Men precis som i många liknande områden minskade antalet boenden och de som bodde kvar handlade hellre på stormarknader runtomkring. Butikerna på torget tvingades stänga en efter en.

Torget har genom åren blivit utsett till Göteborgs fulaste torg men under de närmaste åren kommer området att genomgå en total förändring och utvecklas till ett större och attraktivt stadsdelstorg.

Redan 2005 diskuterades planerna för Opaltorget i Västra Göteborgs stadsdelsnämnd. Men det tog ytterligare sex år innan något verkligen hände. 2011 tog Göteborgs Stad initiativ till att förbättra hela området tillsammans med externa aktörer. Visionen blev att skapa en tryggare, säkrare och attraktivare område med mycket liv och rörelse.

Mikael Reidal, kommunikatör för trafikkontoret i Opaltorgets projektlokal.

Publicerad 2 februari 2018 (Uppdaterad 12 december 2018)