Christian Schiötz, projektledare.

Christian Schiötz, projektledare.

”Satsningen ska lyfta hela området”

”Jämfört med för 30 år sedan är det färre boende intill torget och allt fler väljer att ta bilen någon annanstans för att handla. Vi hoppas att satsningen ger ett lyft för hela området”, säger Christian Schiötz, projektledare.

Hallå där, Christian Schiötz, stadens övergripande projektledare för Opaltorget.Varför satsas det på Opaltorget?

– Det främsta syftet med det nya torget är att skapa trygghet och även att ge affärer och butiker en möjlighet att finnas kvar. Opaltorget har varit ett torg på nedgång ganska länge. Människor har känt sig otrygga i området och butikerna har haft det svårt ekonomiskt. Jämfört med för 30 år sedan är det färre boende intill torget och allt fler väljer att ta bilen någon annanstans för att handla. Vi hoppas att satsningen ger ett lyft för hela området.

Hur kommer man att märka den ökade tryggheten?

– Många av bostäderna kommer att byggas så att de boende kan se ut över torget och parken vilket vi hoppas ökar känslan av trygghet. Tidigare har torget varit helt folktomt på kvällarna men när allt är klart kommer både bilar och människor vara i omlopp på ett annat sätt än i dag. Torget kommer bli mer lättillgängligt och tryggt för de som vistas här kvällstid.

Vilka förändringar kan man förvänta sig?

– Eftersom det redan finns många hyresrätter i området så är det bra att blanda upp med bostadsrätter och studentlägenheter. Andra förändringar är att vårdcentralen, som idag ligger i baracker i parken, ska få nya lokaler på torget. Det blir också ett nytt stadsdelskontor och familjecentral. Området kommer även att få två nya förskolor. De nya bostäderna och kontoren leder till både ökad köpkraft och att fler rör sig i området.

Kommer man känna igen verksamheterna på det nya torget?

– Ja, många av de mer omtyckta affärsverksamheterna kommer att finns kvar, som en butik med ekologiskt kött och ett populärt franskt kafé. Även Opalkyrkan bygger nya lokaler och blir kvar på torget med sin sociala verksamhet. En ny, betydligt större och modern livsmedelsbutik på 2 000 kvm kommer också att byggas på torget.

När kommer Opaltorget och närområdet att vara klart?

– Området närmast Opaltorget, det vill säga själva torget med alla verksamheter, Opalkyrkan, bostäderna i närområdet och parken, blir klart i slutet av 2020. Bostäderna vid Briljantgatan, Smaragdgatan och Rubingatan planeras bli klara mellan 2019 och 2023.

Publicerad 2 februari 2018 (Uppdaterad 12 december 2018)