Här är en volymstudie som visar hur stora byggnader som finns i samrådsförslaget. De visar också hur byggnaderna är tänkta att placeras. Bilden visar alltså inte hur byggnaderna är tänkta att se ut, det kommer i ett senare skede av planeringen. Bilden är framtagen av what! arkitektur

På onsdag är det dags för samrådsmöte för detaljplanen för bostäder vid Rubingatan. Mötet hålls digitalt och inleds 17.30. Du ansluter genom länken nedan och kan ta del av informationen under tiden mötet pågår. Det kommer också att finnas möjlighet att ställa just dina frågor om detaljplanen för Rubingatan.

För utom representanter från Göteborgs Stads stadsbyggnadskontor och fastighetskontor kommer också exploatörerna och deras arkitekter att vara på plats under mötet, så att du kan få svar på dina frågor.

Bilden ovan är vad specialisterna kallar en volymstudie. Den visar hur stora husen planeras bli i förslaget och var de är tänkta att placeras. Den visar inte hur byggnaderna kommer att se ut. Bilden är framtagen av what! arkitektur

Varmt välkommen!

Samrådsmöte den 8 september 2021, klockan 17.30

Länk till mötet

Vill du läsa mer om samrådsförslaget hittar du mer om det på Plan och byggprojekt i staden.

Publicerad 6 september 2021 (Uppdaterad 10 september 2021)