Örgryte–Härlanda

Här hittar du alla byggprojekt i Örgryte–Härlanda som ingår i BoStad2021. En unik satsning som ska ge 7000 nya bostäder, utöver det ordinarie bostadsbyggandet. Bostäderna ska stå inflyttningsklara till Göteborgs 400-årsjubileum 2021.

Ättehögsgatan, Örgryte - Härlanda

Ättehögsgatan

Nu blir det fler bostäder nära service och kollektivtrafik vid Munkebäckstorget. På Ättehögsgatan/Gyllenstensgatan ska 85 nya hyresrätter byggas. Här kommer det även finnas plats för verksamhetslokaler.

Smörslotts-Roberthöjdsgatan,Örgryte - Härlanda

Robertshöjdsgatan / Smörslottsgatan

I Björkekärr, intill Härlanda tjärn och Skatåsterrängen, planeras för cirka 300 nya bostäder. I planen ligger även utbyggnad av områdets befintliga förskola samt bygge av en helt ny skola.

Smörslottsgatan, Örgryte - Härlanda

Smörslottsgatan

Smörslottsgatan i Björkekärr, ett stenkast från Härlanda tjärn och Delsjöns naturreservat, ska förtätas och utvecklas. Här planläggs det för 500 nya lägenheter, en ny förskola samt flera lokaler för handel.

Projekt som ingår i Bostad2021

I BoStad2021 ingår 30 delprojekt, från Angered i norr till Frölunda i söder. Här nedan kan du klicka dig vidare till de olika projekten. Vill du veta mer om respektive detaljplan, besök Göteborgs Stads e-tjänst Plan- och byggprojekt.

Rekordstort bostadsbyggande

”I fastighetskontorets prognos ingår satsningen BoStad2021 som ska ge 7 000 nya bostäder, utöver ordinarie produktion, fram till och med Göteborgs 400-årsjubileum 2021.”

Martin Öbo, fastighetsdirektör i Göteborgs Stad.

Intervju med Martin Öbo
Uppdaterad 28 juni 2018