Packhuskajen

Fram till sensommaren 2021 kommer park- och naturförvaltningen att rusta upp en första etapp av Packhuskajen, som består av den sydvästra delen av kajen. Därefter fortsätter upprustningen i etapper bort mot operan. Packhuskajen började anläggas på 1860-talet och med sina 150 år är kajen i stort behov av att rustas upp.
Första etappen startade i december 2019 och blir klar sensommaren 2021. Under senhösten/vintern 2021 påbörjas etapp två.
Vad händer här? - Packhuskajen

Se filmen om renoveringen av Packhuskajen.

Historisk kaj rustas för framtiden

Packhuskajen är en viktig kulturhistorisk plats i Göteborg. Den ingår i det historiska hamnstråket som sträcker sig från Rosenlund via Stora Bommen till Lilla Bommens hamnbassäng. Stråkets historiska tyngdpunkt ligger i området kring Stora Bommen–Packhusplatsen–Skeppsbroplatsen, som ursprungligen var huvudentré till staden från älven.

Den del som rustas upp i etapp ett är cirka 150 meter kajkant som sträcker sig från Casino-bryggan fram till Kajskjul 8. Den etappen kommer att vara klar till sensommaren 2021. Under senhösten/vintern 2021 påbörjas etapp två, som fortsätter där första etappen slutar och bort till Maritiman. Planen för återstående del av Packhuskajen, bort till operan, är inte tidsatt ännu.

De delar av kajen där arbeten pågår kommer att vara inhägnat arbetsområde men det finns hänvisningar för alternativa gång- och cykelvägar under tiden. Du kommer fortfarande att kunna gå längs vattnet längs större delen av kajen.

Bättre tillgänglighet

Promenadstråken längs kajen ska få en bättre tillgänglighet, men ytskikten kommer i stort sätt att se likadana ut när upprustningen är klar, för att visa på tydliga kopplingar till platsens historia.

Kajen kommer att höjas upp i samma nivå som Casinobryggan och förses med ett älvkantskydd för att bättre klara höga vattenstånd och översvämningar

Höjd nivå för klimatanpassning

Kajen kommer att höjas upp i samma nivå som Casinobryggan och förses med ett älvkantskydd för att bättre klara höga vattenstånd och översvämningar, men den nya kajen kommer se ungefär likadan ut som den tidigare. Den stora skillnaden ligger i att konstruktionen under ska bli mer stabil och robust, för att kunna bära kajkanten och verksamheterna en lång tid framöver.

100 år gammal konstruktion

Konstruktionen från 1800-talet är uppbyggd som en så kallad rustbädd, där träpålar stöttar upp en plankbotten.

På rustbädden har man sedan byggt den synliga stenkonstruktionen. Konstruktionen håller oftast så länge materialet är blött, men när det torkar riskerar materialet att ruttna.

Träkonstruktion byts ut

Packhuskajens rustbädd är konstruerad på olika sätt som har fungerat olika bra. Den sydvästra sträckan som ska rustas upp nu, har en konstruktion som inte fungerat perfekt vilket har lett till att marken har satt sig på vissa ställen.

Park- och naturförvaltningens upprustning går främst ut på att byta ut träpålarna i grundläggningen till nya pålar i stål och betong samt byta ut den murade konstruktionen mot en i betong.

Kontakt

  • Cinna Axcelsson
  • Kommunikationsansvarig
Uppdaterad 8 juli 2021