Packhuskajen

Fram till sensommaren 2021 kommer park- och naturförvaltningen att rusta upp en första etapp av Packhuskajen, som består av den sydvästra delen av kajen. Därefter fortsätter upprustningen i etapper bort mot operan. Packhuskajen började anläggas på 1860-talet och med sina 150 år är kajen i stort behov av att rustas upp.
Första etappen startade i december 2019 och beräknas vara klar sommaren 2021. Under hösten 2021 påbörjas etapp två.

Nyheter

Vänta lite ...
Publicerad 3 december 2019 (Uppdaterad 24 mars 2021)