Kontors- och hotellbyggnaden Platinan beräknas stå klar i slutet av 2021.

Platinan ligger granne med nya Hisingsbron och endast 200 meter från Västlänkens nya uppgång.

Till Lilla Bommen har människor kommit i alla tider. För att umgås, köpslå, arbeta och kanske för att få en liten bit av världen – fast i Göteborg.

Nu förstärks platsens utåtriktade historia med Platinan – en samlingsplats vid Göta Älv och granne med nya Hisingsbron. Byggnaden ska rymma 60 000 kvadratmeter kontor, coworking-ytor, restaurang och hotell.

Nu förstärks platsens utåtriktade historia med Platinan – en samlingsplats precis vid Göta Älv.

Bygget av Platinan är i full gång. Med sina 18 våningar och 66 meter kommer den att bidra till Göteborgs nya skyline.

Fastigheten beräknas stå klar i slutet av 2021

Kontakt

  • Patrik Centerwall
  • Kommunikationsansvarig

Projekt runt Centralstationen

Centralenområdet är ett av Göteborgs viktigaste utvecklingsområden. I dag dominerar trafiken, men inom 20 år kan det utvecklas med 2 000 nya bostäder, 19 000 nya arbetstillfällen, plats för kultur, grönområden och ett rikt folkliv. Just nu byggs bland annat Hisingsbron och Västlänken i området.

Uppdaterad 7 oktober 2021