Området som ingår i planarbetet.

Området som ingår i planarbetet.

I arbetet med att ta fram planprogram för Tynnered bjuds nu boende och verksamma i området in till en dialog med gemensam promenad den 8 februari.

- Vi vill ha mer kunskap om vardagen i Tynnered, vad som fungerar bra och vad som är dåligt i området. Detta är viktigt för att vi ska kunna fortsätta arbetet med planprogrammet på ett bra sätt, säger Hamid Akhlaghi Boozani, planarkitekt på stadsbyggnadskontoret och ansvarig för dialogen.

Ett planprogram innebär att ett förslag ska tas fram för en övergripande struktur över hur området ska utvecklas i framtiden. I programmet för Tynnered ingår områden vid Skattegårdsvägen och Näsetvägen samt Tynneredshöjden. Dessutom ingår områden kring Smycketorget, Välens idrottsområde samt Västerleden och Tynnereds- och Frölundamotet.

Enkät på webben

Om du inte har möjlighet att vara med på promenaden så kan du bidra genom att svara på en enkät. Enkäten kommer att finnas att svara på från den 9 februari på programprojektets sida här på stadsutvecklingswebben.

Så här går promenaden till

Samling för dialogen är vid Tynnereds kyrka, där ges en kort presentation om arbetet. Därefter börjar vandringen mot nästa stopp, där stannar vi och pratar i mindre grupper. Totalt är det sju stopp och promenaden blir cirka två kilometer.

Var: Vid parkeringen bredvid Tynnereds kyrka.

När: Klockan 17:30 den 8 februari

Hur: Genom en gemensam promenad. 

Omtanke: På grund av pandemin önskar vi att alla respekterar avstånd och kommer friska till mötet.

Frågor?

Hamid Akhlaghi Boozani, planarkitekt
Hamid.akhlaghi.boozani@sbk.goteborg.se

Publicerad 2 februari 2022 (Uppdaterad 22 februari 2022)