Andra delen av detaljplanen vid Pumpgatan har fått laga kraft. Det vill säga att det är grönt ljus att sätta igång att bygga i området. Detaljplanen innehåller fordonskoncernen Geelys kontorsbyggnader, koncernens innovationscentrum och hotell men också viktiga genvägar genom området och ett kajområde där det kan gå färjor i kollektivtrafik i framtiden.

Nu pågår arbetet med den tredje delen av detaljplanen för Pumpgatan. Där planeras en bland annat en skola. Skolan kommer att bli viktig i och med att allt fler bostäder planeras och byggs på Lindholmen.

Publicerad 13 augusti 2019 (Uppdaterad 21 juli 2020)