Rambergsstadens idrottsområde

Området söder om Wieselgrensplatsen, kring Bravida Arena, kan nu komma att förnyas. Lundbybadet och Rambergsrinken behöver utvecklas och eftersom Lundby sjukhus behöver ersättas kan det flyttas hit.

Frågor och svar om Rambergsstadens Idrottsområde

Preliminär tidplan är att detaljplanen ska antas i slutet av 2022. Byggstart kan tidigast ske sex månader efter att planen antagits.

Ambitionen är att både badet och ishallen ska kunna användas under byggtiden.

Lundbybadet stänger för renovering från 29 augusti 2020. Planerad återöppning är våren 2021. Stängningen handlar om en renovering för att kunna fortsätta verksamheten fram till att det nya badet finns på plats. Mer information finns på Lundbybadets webbplats.

Ja, i en gemensam parkeringsanläggning. I samband med planarbete genomförs en parkerings- och mobilitetsutredning som utreder hur många parkeringsplatser som ska anläggas utifrån den nya situationen. Under tiden som området byggs ut ska områdets fortsatt försöka hållas tillgängligt så långt det är möjligt.

Det är ännu inte klart. Eventuellt kan de inkluderas i de nya byggnaderna.

Det finns inga planer på några förändringar av arenan idag.

Gatorna runt om planområdet ingår inte i planarbetet. I planarbetet kommer vi att arbeta med trygghets- och säkerhetsfrågor inom detaljplaneområdet. Har ni synpunkter kring trafiksäkerhetsfrågor och trygghetsfrågor som handlar om den befintliga miljön kan ni informera trafikkontoret på: trafikkontoret@trafikkontoret.goteborg.se

Publicerad 20 april 2020 (Uppdaterad 25 februari 2021)