Ett område med karaktär där gammalt möter nytt

Ringön är ett område som utvecklats från varvsindustri till en smältdegel av olika slags verksamheter. Denna utveckling har skett av egen kraft och på Ringön finns idag en mängd olika fastighetsägare och företag som tillsammans skapar en spännande företagsmiljö. Människorna som arbetar på Ringön har lyckats skapa en känsla av samhörighet men också en acceptans för att annorlunda företag får finnas på Ringön.

Detta är en tillgång för hela Göteborg som ska tas till vara och stärkas. Till exempel kan Ringön med sina relativt låga lokalhyror stärkas som plats för nystartade företag.

Områdets karaktär gör det möjligt för en successiv utveckling där gammalt och nytt, dyrt och billigt kan fungera sida vid sida. Hur blandat Ringön kan bli med verksamheter, service och bostäder får tiden utvisa.

Människorna som arbetar på Ringön har lyckats skapa en känsla av samhörighet men också en acceptans för att annorlunda företag får finnas på Ringön.

Sedan 2012 har Göteborgs Stad arbetat tillsammans med fastighetsägare och företag på Ringön för att få en tydligare bild av vilka möjligheter och hinder som finns. Startskottet för arbetet var workshopen Spontaneous City som bland annat resulterade i forumet Framtid Ringön där man diskuterar hur området ska utvecklas och bli mer attraktivt för allmänheten. Forumet har genererat flera nyskapande insatser som exempelvis en mer kreativ miljö längs Järnmalmsgatan, konstlokalen Järnhallen, konstfestivalen Hall of Fame och projektet Saltet på Ringön med deras Ö-fest som brukar ha närmare 10 000 besökare.

Ny spårvagnsdepå på Ringön

På ett 100 000 kvadratmeter stort område på Ringön bygger Västfastigheter Spårvagnsdepå Ringön. Här blir det plats för uppställning av spårvagnar som inte är i trafik, samt plats för rengöring, reparation, underhåll och service av spårvagnarna.

I dag finns det tre spårvagnsdepåer i Göteborg. Behovet av ytterligare kapacitet är stort redan med dagens spårvagnsflotta och ökar i takt med att fler nya spårvagnar tas i trafik.

Utöver kapacitetsbehovet finns det också behov av en spårvagnsdepå på Hisingen för att minska risken av påverkan på spårvagnstrafiken vid eventuella störningar på Götaälvbron.

Spårvagnsdepå Ringön byggs i två etapper

 • I etapp ett ingår en servicebyggnad och uppställningsplatser i en så kallad spårharpa. Över spårharpan byggs ett skärmtak som väderskydd.
 • I etapp två byggs en större anläggning, med uppställningsplatser, verkstäder och servicehallar.

Tidplan

 • Etapp1: Byggstart skedde april 2019, klart i juni 2020
 • Etapp 2: Planering och projektering 2019-2020, byggstart 2020, klart december 2023

Kontakt

 • Matilda Landén
 • projektledare fastighetskontoret
 • Telefonnummer: 031-368 12 99
 • Karin Slättberg
 • projektledare stadsbyggnadskontoret
 • Telefonnummer: 031-368 17 32
 • Jennie Olsson
 • Kommunikatör
 • Telefonnummer: 031-368 10 77

Älvstadens delområden och projekt

Älvstaden är Nordens största stadsutvecklingsprojekt. Centrala Göteborg ska växa till dubbel storlek, och genom att binda samman staden över älven skapar vi en inkluderande och grön stad som är öppen för världen.

Uppdaterad 8 juli 2021