Tillsammans med verksamheterna på Ringön arbetar Göteborgs Stad med en stegvis utveckling av området. Från enbart industri till en plats med utrymme för mer. Ett steg i utvecklingen var strategin för tidsbegränsade bygglov som kom 2018. De ger möjlighet att ändra användningen av fastigheter. Eftersom det i detaljplanen anges att det är en plats för industriändamål behövs bygglov för att göra annat i byggnaderna. Det har blivit enklare genom den nya strategin.

I år öppnas ytterligare möjligheter till förändring. I de fall när ett tidsbegränsat bygglov inte räcker har staden under 2019 beredskap för att titta på begränsade planändringar. Det kommer i första hand att handla om ändringar i fastigheter i ett avgränsat område, enligt flera uppsatta kriterier.

Det är frågor om möjligheter till tidsbegränsade bygglov och möjliga detaljplaneändringar som gör att det hålls öppet hus på plats. Förutom att vara på plats i dag kommer det att hållas öppet hus vid flera tillfällen under året. Än så länge är 22 maj och 12 september 2019 bokad. Precis som i dag kommer kontorens personal att finnas på plats mellan klockan 11-18. De finns på Saltets kontor på Stålverksgatan 2 på Ringön.

Fram till Göteborgs 400 årsjubileum år 2021 arbetar Göteborgs Stad med att utveckla Ringön tillsammans med de som är verksamma där, enligt visionen för Älvstaden. Ett exempel är strategi för tidsbegränsade bygglov för Ringön. En annan att arrangera olika aktiviteter på ön.

Publicerad 9 april 2019 (Uppdaterad 22 juli 2020)