Göteborgs Stad och verksamheterna på Ringön arbetar tillsammans för att få en stegvis utveckling av området precis som visionen för området i vision Älvstaden. Tanken är att gå från en plats där det bara finns industri till ett mer blandat utbud av verksamheter.

I vissa områden på Ringön har det under 2019 varit möjligt att prova förändringar som är större än vad som ryms inom ett bygglov. Det har handlat om ändringar i detaljplanen i avgränsade områden på ön. Nu är det beslutat att den möjligheten kommer att sträcka sig även under 2020.

En annan möjlighet som funnit i några år är att söka ett tidsbegränsat bygglov. Eftersom det står att marken ska användas till industri i detaljplanen behöver allt som inte är industri ha bygglov. I och med att strategi för tidsbegränsade bygglov på Ringön blev klar 2018 har det blivit enklare att få den sortens bygglov. Ett tidsbegränsat bygglov kan gälla upp till 15 år.

Saltet på Ringön fortsätter att jobba för ett mer variation och ett sammanhållet Ringön även under 2020.

Publicerad 27 december 2019 (Uppdaterad 22 juli 2020)