Enklare för fler att etablera sig på Ringön

Nu kan även verksamheter som inte klassas som industri etablera sig på Ringön. Stadsbyggnadskontoret lättar på kraven och tillåter tidsbegränsade bygglov för andra verksamheter än industrier.

Det är detaljplanen som visar vilken typ av verksamhet som får finnas inom ett område. Ringön är ett industriområde, och förutom för ren industriverksamhet har det exempelvis gått bra att få bygglov för en lunchrestaurang, men inte för en restaurang som är öppen på kvällstid.

Den som söker ett tidsbegränsat bygglov måste normalt kunna motivera vad som är tillfälligt med behovet. Men denna motivering behövs nu inte för Ringön.

- Vi testar att lätta på kraven för just Ringön eftersom området är speciellt, här är det själva platsen som motiverar tidsbegränsningen, säger Pia Hermansson som är enhetschef på Stadsbyggnadskontoret.

I visionen för Älvstaden är Ringön ett område som ska utvecklas organiskt och i sin egen takt.

- Men det är viktigt att platsen hålls levande och inte hamnar i ett vakuum i väntan på större stadsutveckling, fortsätter Pia Hermansson. Tidsbegränsade bygglov blir ett sätt att testa och se vilka typer av verksamheter som är intresserade av att etablera sig och sedan se hur det går för dem.

Idag har stadsbyggnadskontoret fått in ett flertal ansökningar om tillfälligt bygglov, bland annat för att driva kvällsöppen restaurang, använda en lokal för konstutställning och för att öppna en tandvårdsklinik.

Fakta
Tillfälliga bygglov omprövas vart 5:e eller vart 10:e år och kan ges i högst 15 år. För att få tillfälligt bygglov ska verksamheten

• vara av tillfällig karaktär
• bedrivas inom befintliga byggnader och inte kräva utbyggnad
• inte kräva större investeringar
• inte ha negativ påverkan på verksamheter i närheten och inte påverkas negativt av verksamheter i närheten.

 

Publicerad 23 november 2018 (Uppdaterad 12 december 2018)