”Ringön är fullt av kontraster”

”Ringön ska utvecklas successivt och i sin takt. På längre sikt handlar visionen om att bana väg för sådant som vi i dagsläget inte kan förutse men som innebär att området fortsatt kan vara ett aktivt företagsområde som visar på både spets och bredd”, säger Sofie Bården, projektledare.

Hej, Sofie Bården, projektledare för Ringön. Hur ser visionen ut för området?

– Ringön ska utvecklas successivt och i sin takt. I närtid handlar det om att lyfta fram platsens kvaliteter och göra det möjligt att bredda användning av befintliga lokaler. På längre sikt handlar visionen om att bana väg för sådant som vi i dagsläget inte kan förutse men som innebär att området fortsatt kan vara ett aktivt företagsområde som visar på både spets och bredd.

Hur påverkar visionen området?

– Visionen påverkar inte Ringön speciellt mycket i närtid eftersom den inte innebär någon omfattande stadsomvandling där stora delar ska rivas. Tanken är att först och främst att se vad som händer med området om man tillåter att befintlig bebyggelse används på ett mer flexibelt sätt samt skapar en bättre tillgänglighet för gående och cyklister till området.

Vad gör Ringön speciellt?

– Det är ett område fullt med kontraster. Å ena sidan ett bullrande industriområde mitt i staden, å andra sidan ett lugnt grönt område som ligger nära älven.

Vilka insatser görs för att locka fler människor till Ringön?

– Järnmalmsgatan skulle kunna bli mer publik. Gatan har många verksamheter som bidrar till Ringöns speciella karaktär men har också tillgång till älven på ett naturligt sätt i och med de små bassänger som avslutas med en liten park närmast gatan. Utifrån detta har det gjorts en del insatser i gatumiljön, bland annat genom konstfestivalen Hall of fame och ö-festen. På sikt handlar det också om att göra platsen mer känd så att fler typer av företag ska kunna etablera sig på Ringön. Det kan handla om att placera en hållplats för Älvsnabben på Ringön eller ett cykelstråk utmed Järnmalmsgatan.

Hur tror du att Ringön kommer att se ut om 20 år?

– Med tanke på hur lång tid stadsutveckling tar så tror jag att det visuellt är sig ganska likt. Den låga stadssiluetten är kvar så även de små fastigheterna med olika byggnader. Däremot tror jag att de verksamheter som pågår i området skiljer sig en del mot idag och att en del stängda fasader har öppnats upp med fönster och dörrar. Jag tror också att en del av de fastigheter som ligger närmast älven har valt att utnyttja sitt läge och skapat platser dit allmänheten är välkomna. Närvaron av utvecklingen på Frihamnen borde vid det här laget vara påtaglig och i gränssnittet mellan dessa områden borde det finnas en intressant mix mellan ny och gammal bebyggelse. Jag tror också att vissa företag som är mer transportkrävande har valt att flytta från området men att företag som har verksamhet knutet till vattnet fortfarande finns kvar.

Publicerad 6 februari 2018 (Uppdaterad 12 december 2018)