Ruddalens idrottscentrum utvecklas. Skrinnarhallen ska byggas om så att den kan användas för fler aktiviteter under sommarhalvåret och bandyplanen ska få tak och väggar. Flygbild Copyright © Göteborgs Stad

Ruddalens idrottscentrum

Ruddalen är ett av Göteborgs större idrottsområden – i dag med fokus på issport och fotboll. Nu ska området utvecklas så att det rymmer fler aktiviteter och lockar fler personer.

Ruddalens idrottscentrum ligger i naturområdet Ruddalen norr om Frölunda Torg i västra Göteborg och är framför allt ett centrum för issport och fotboll. Här finns skrinnarhall, bandyplan, bollplaner och fotbollsarena med konstgräsplan för elitspel, men också gym, utegym, frisbeegolfbana och föreningslokaler.

Ett centrum för issport och fotboll.

I det omkringliggande naturområdet finns naturstigar, motionsspår och grillplatser.

Locka fler personer och nya aktiviteter

Ruddalens stora fokus på isanläggningar och fotboll begränsar användandet till att vara säsongsbetonat. Under sommarhalvåret står stora isytor tomma och under vinterhalvåret minskar användandet av bollplanerna kraftigt.

Nu finns planer på hur Ruddalens idrottscentrum ska utnyttjas bättre, rymma fler typer av aktiviteter och locka personer som idag inte besöker området.

Inne i skrinnarhallen på Ruddalen. På skrinnarbanan/ovalen åker ett par människor. Till höger skymtar isrinken.

Skrinnarhallen rymmer både en skrinnaroval och en mindre isrink.

Skrinnarhall med plats för mer än issport

Sedan vintern 2019/2020 är skrinnarbanan i Ruddalens skrinnarhall stängd då rören som kyler isen är trasiga och det finns risk att det miljöfarliga ämnet ammoniak läcker ut i naturen.

I december 2020 beslutade idrotts- och föreningsnämnden att de trasiga kylrören ska bytas ut. Hallen ska dessutom bli en mer flexibel anläggning som kan ha verksamhet igång hela året. För att detta ska bli möjligt ska rören gjutas in i betong.

Vintertid kommer hallen att användas för issporter och allmänhetens skridskoåkning, och under de isfria månaderna kan den användas för olika rullsporter, basket, dans med mera.

Det går inte i nuläget att säga när ombyggnationen i skrinnarhallen startar, men under våren 2021 inleds förberedande mark- och miljöundersökningar.

En bandyplan där människor åker skridskor i solskenet.

Bandybanan används flitigt av föreningsliv och allmänhet, men issäsongen blir kort på grund av det milda göteborgsvädret.

Bandybanan blir hall med läktare och kafé

På grund av det milda vädret i Göteborg är säsongen för bandybanan relativt kort, vilket ställer till det framför allt för föreningslivet och då särskilt bandyn. För att förlänga säsongen ska bandybanan byggas om till en hall. Hallen ska kunna användas av flera issporter, allmänhet och skola samtidigt och rymma läktare och kafé.

Just nu pågår projektering. Byggstart beräknas till sommaren 2021 och att hallen är klar november 2022.

Uppdaterad 25 februari 2021