Göteborgs Stad utreder hur idrottsområdet Ruddalen kan utvecklas i framtiden. En del i arbetet är att ha dialog med närboende, föreningar och besökare.

Göteborgs Stad utreder hur idrottsområdet Ruddalen kan utvecklas i framtiden. En del i arbetet är att ha dialog med närboende, föreningar och besökare.

Ruddalens idrottsområde

Just nu tittar Göteborgs Stad på hur Ruddalens idrottscentrum kan utvecklas till ett område som kan användas för fler typer av idrotts- och fritidsaktiviteter så att fler göteborgare kan delta i aktiviteterna.
Inne i skrinnarhallen på Ruddalen. På skrinnarbanan/ovalen åker ett par människor. Till höger skymtar isrinken.

Skrinnarhallen rymmer både en skrinnaroval och en mindre isrink.

Sedan vintern 2019/2020 är skrinnarbanan i Ruddalens skrinnarhall stängd då rören som kyler isen är trasiga och det finns risk att det miljöfarliga ämnet ammoniak läcker ut i naturen. Om det ska bli is igen på skrinnarbanan måste rören lagas vilket är komplicerat och kostar mycket pengar.

Utredning om idrottsområdets framtid

Innan ett beslut tas om detta vill politikerna i idrotts- och föreningsnämnden utreda hur skrinnarhallen och hela Ruddalens idrottsområde kan:

  • utnyttjas bättre under den isfria säsongen
  • rymma fler typer av aktiviteter
  • locka personer som i dag inte besöker området.

Utredningen ska ge förslag både på en eventuell ny inriktning för området och hur den befintliga inriktningen kan utvecklas.

Du hittar tjänsteutlåtande för inriktning och protokoll från idrotts- och föreningsnämnden längst ner på denna sida.

Dialog och beslut under 2020

För att samla in olika tankar om Ruddalen och få mer kunskap om hur idrottsområdet används har idrotts- och föreningsförvaltningen under sommarhalvåret 2020 dialog med föreningsaktiva och göteborgare.

Politikerna förväntas fatta beslut om områdets utveckling hösten/vintern 2020.

Film om utredningsarbetet och Ruddalen:

Ruddalen-thumbnail-video-1920x1080.png

Hur kan Ruddalens idrottsområde utvecklas?

Uppdaterad 21 oktober 2020