Ruddalens idrottscentrum utvecklas. Bland annat ska skrinnarhallen byggas om så att den kan användas för fler aktiviteter under sommarhalvåret.

Ruddalens idrottscentrum

I Ruddalens idrottscentrum i de västra delarna av Göteborg finns skrinnarhall, bandybana, bollplaner, gym, utegym, fotbollsarena och föreningslokaler. Nu finns utvecklingsplaner både för skrinnarhallen och bandybanan.
Inne i skrinnarhallen på Ruddalen. På skrinnarbanan/ovalen åker ett par människor. Till höger skymtar isrinken.

Skrinnarhallen rymmer både en skrinnaroval och en mindre isrink.

Skrinnarhallen utvecklas för fler aktiviteter

Sedan vintern 2019/2020 är skrinnarbanan i Ruddalens skrinnarhall stängd då rören som kyler isen är trasiga och det finns risk att det miljöfarliga ämnet ammoniak läcker ut i naturen.

Under 2020 har idrotts- och föreningsförvaltningen på uppdrag av politikerna i idrotts- och föreningsnämnden utrett hur skrinnarhallen och hela Ruddalens idrottsområde kan utnyttjas bättre under den isfria säsongen, rymma fler typer av aktiviteter och locka personer som i dag inte besöker området.

Utredningen blev klar hösten 2020 och gav förslag både på en eventuell ny inriktning för området och hur den befintliga inriktningen med en skrinnarhall kan utvecklas.

Den 15 december 2020 beslutade idrotts- och föreningsnämnden att skrinnarhallen ska finnas kvar, men byggas om. De trasiga kylrören ska lagas och för att hallen ska kunna användas för fler aktiviteter på sommarhalvåret än idag ska man lägga betong över rören istället för grus som det är idag.

Skrinnarhallen blir en mer flexibel anläggning som är igång hela året och lockar fler målgrupper.

Vintertid kommer hallen att användas för issporter och allmänhetens skridskoåkning, och under de isfria månaderna kan den användas för olika rullsporter, basket, dans med mera. Det här innebär att skrinnarhallen blir en mer flexibel anläggning som är igång hela året och lockar fler målgrupper.

Bandybanan får tak och väggar

Bandybanan i Ruddalen används både för allmänhetens skridskoåkning, skolverksamhet och av föreningslivet. På grund av det milda vädret i Göteborg är säsongen relativt kort, vilket ställer till det framför allt för föreningslivet och då särskilt bandyn.

För att förlänga säsongen ska bandybanan få tak och väggar. Just nu pågår projektering och det går inte att säga när bygget kan starta.

Uppdaterad 5 januari 2021