Ruddalens idrottscentrum utvecklas. I maj 2021 börjar ombyggnationen av bandybanan till en skridsko- och bandyhall. Senare under året byggs skrinnarhallen om så att den kan användas för fler aktiviteter under sommarhalvåret. Flygbild Copyright © Göteborgs Stad

Vad?

Ruddalens stora fokus på isanläggningar och fotboll begränsar idag användandet till att vara säsongsbetonat. Området behöver utvecklas för att användas mer, av fler och året om.

Nuvarande bandybanan ska därför omvandlas till en skridsko- och bandyhall med tak och väggar. Skrinnarbanans trasiga kylrör ska bytas ut och täckas i betong för att ge en mer flexibel anläggning med verksamhet året om. Dessutom byggs en ny frisbeegolfbana på området. 

Var?

Ruddalens idrottscentrum ligger i naturområdet Ruddalen norr om Frölunda Torg i västra Göteborg. Här finns idag skrinnarhall, bandyplan, bollplaner och fotbollsarena med konstgräsplan för elitspel, men också gym, utegym, frisbeegolfbana och föreningslokaler.  I naturområdet finns naturstigar, motionsspår och grillplatser.

Varför?

Ruddalens idrottsområde behöver utvecklas för att utnyttjas bättre året om, rymma fler typer av aktiviteter och locka personer som idag inte besöker området.

Till exempel förlängs issäsongen genom att man bygger en skridsko- och bandyhall där bandybanan ligger idag och skrinnarhallen byggs om så att den kan användas för fler aktiviteter under de isfria månaderna.

När?

Bygget av en ny skridsko- och bandyhall startade i juni 2021 och beräknas vara klart november 2022.

Under 2021 utförs förberedande mark- och miljöundersökningar inför upprustningen av skrinnarhallen. Byggstart är beräknad till början av 2022.

Vem?

Idrotts- och föreningsförvaltningen har uppdraget att utveckla Ruddalens idrottsområde. Flera entreprenörer arbetar med de olika byggena på området.

Exteriörbild på Ruddalens nya skridsko- och bandyhall

Så här kommer den nya skridsko- och bandyhallen att se ut. Färgen på fasaden stämmer inte helt med vald färg. Bild: Nils Andréasson Arkitektkontor.

En bandyplan där människor åker skridskor i solskenet.

Bandybanan används flitigt av föreningsliv och allmänhet, men issäsongen blir kort på grund av det milda göteborgsvädret.

Inne i skrinnarhallen på Ruddalen. På skrinnarbanan/ovalen åker ett par människor. Till höger skymtar isrinken.

Skrinnarhallen rymmer både en skrinnaroval och en mindre isrink.

Frågor och svar

På grund av det milda vädret i Göteborg är säsongen för bandybanan relativt kort, vilket ställer till det framför allt för föreningslivet och då särskilt bandyn.

Genom att bygga tak och väggar på bandybanan kan man ha verksamhet där under en längre tid varje år. Det gynnar både föreningslivet och den öppna verksamheten för allmänhet och skolor.

Hallen ska kunna användas både som tränings- och matcharena för bandyn och andra issporter samt för skridskoåkning för allmänhet och skolor.

I december 2020 beslutade idrotts- och föreningsnämnden att skrinnarhallen ska finnas kvar. De trasiga rören i skrinnarbanan ska bytas ut och gjutas in i betong.

Med betong som underlag kan skrinnarhallen användas av andra verksamheter under sommarhalvåret, så som olika rullsporter, basket, dans med mera.

Rören som kyler isen under skrinnarovalen är trasiga och det finns risk att det miljöfarliga ämnet ammoniak läcker ut i naturen.

En provtryckning som gjordes maj 2020 visar att rören är i för dåligt skick för att ens kunna lagas provisoriskt.

Skrinnarbanan har varit stängd sedan vintern 2019/2020.

Sedan vintern 2019/2020 är en av isarna i skrinnarhallen (skrinnarovalen) på Ruddalen stängd på grund av att rören som kyler isen är trasiga. Att laga rören är komplicerat och kostar mycket pengar.

Innan ett beslut togs om och hur detta skulle göras ville politikerna i idrotts- och föreningsnämnden utreda hur skrinnarhallen och hela Ruddalens idrottsområde kan:

  • utnyttjas bättre under den isfria säsongen
  • rymma fler typer av aktiviteter
  • locka personer som i dag inte besöker området.

Utredningen skulle ge förslag både på en eventuell ny inriktning för området och hur den befintliga inriktningen kan utvecklas.

Utredningen blev klar hösten 2020.

Vintern/våren 2021 byggdes en toalettbyggnad vid de bortre bollplanerna.

Hösten 2021 rustas den befintliga frisbeegolfbanan upp och byggs ut.

Utöver detta så finns det många och stora byggplaner i den här delen av Västra Frölunda. 

Frölunda-Högsbo kan utvecklas med upp till 6000 nya bostäder, stadsgator och fler mötesplatser och grönområden.

Kontakt

  • Maria Joängen
  • Utvecklingsledare
Uppdaterad 5 maj 2022