Göteborgs Stad utreder hur idrottsområdet Ruddalen kan utvecklas i framtiden. En del i arbetet är att ha dialog med närboende, föreningar och besökare.

Göteborgs Stad utreder hur idrottsområdet Ruddalen kan utvecklas i framtiden. En del i arbetet är att ha dialog med närboende, föreningar och besökare.

Ruddalen

Just nu tittar Göteborgs Stad på hur Ruddalens idrottscentrum kan utvecklas till ett område som kan användas för fler typer av idrotts- och fritidsaktiviteter så att fler göteborgare kan delta i aktiviteterna.

Sedan vintern 2019/2020 är skrinnarbanan i Ruddalens skrinnarhall stängd då rören som kyler isen är trasiga och det finns risk att det miljöfarliga ämnet ammoniak läcker ut i naturen. Om det ska bli is igen på skrinnarbanan måste rören lagas vilket är komplicerat och kostar mycket pengar.

Inne i skrinnarhallen på Ruddalen. På skrinnarbanan/ovalen åker ett par människor. Till höger skymtar isrinken.

Skrinnarhallen rymmer både en skrinnaroval och en mindre isrink.

Utredning om idrottsområdets framtid

Innan ett beslut tas om detta vill politikerna i idrotts- och föreningsnämnden utreda hur skrinnarhallen och hela Ruddalens idrottsområde kan:

•    utnyttjas bättre under den isfria säsongen
•    rymma fler typer av aktiviteter
•    locka personer som i dag inte besöker området.
Utredningen ska ge förslag både på en eventuell ny inriktning för området och hur den befintliga inriktningen kan utvecklas.

Du hittar tjänsteutlåtande för inriktning och protokoll från idrotts- och föreningsnämnden längst ner på denna sida.

Dialog och beslut under 2020

För att samla in olika tankar om Ruddalen och få mer kunskap om hur idrottsområdet används har idrotts- och föreningsförvaltningen under sommarhalvåret 2020 dialog med föreningsaktiva och göteborgare.

I slutet av augusti hittar du en webbenkät här där du kan tycka till om Ruddalen.

 I slutet av augusti hittar du en webbenkät här där du kan tycka till om Ruddalen.

Politikerna förväntas fatta beslut om områdets utveckling hösten/vintern 2020.

Ett natur- och idrottsområde

Ruddalens idrottscentrum ligger i naturområdet Ruddalen norr om Frölunda Torg med nära kopplingar till Högsbo och Grimmered. Den här delen av Västra Frölunda är på väg att ta klivet från förort till blandstad. Frölunda-Högsbo kan utvecklas med upp till 6000 nya bostäder, stadsgator och fler mötesplatser och grönområden som bland annat Ruddalen ska bevaras och utvecklas.

Naturområdet Ruddalen domineras av berghällar och tallskog och här finns naturstigar, motionsspår och grillplatser. På idrottsområdet finns plats både för vardagsmotionärer och föreningsliv. Här finns bollplaner, gym, utegym, fotbollsarena, föreningslokaler och flera isytor.

Det finns flera motionsspår och naturstigar i Ruddalen.

Många skridskobesök

Isytorna på Ruddalen består av en bandybana och en skrinnarhall med en oval skrinnarbana och en liten isrink.

Vintertid lockar Ruddalens isytor många besökare.

Skrinnarhallen kom till 2002/2003 då tak och väggar byggdes på skrinnarovalen med syfte att den nya skrinnarhallen skulle bli centrum för svensk skridsko och få en vädersäkrad yta för allmänheten. Några år senare byggdes även en isrink inne i hallen som också rymmer en mindre konstgräsyta och en inlinebana. För att bandybanan ska få en längre issäsong ska den få tak och väggar. Arbetet med projekteringen är igång.

Vintertid lockar Ruddalens isytor många besökare. Under allmänhetens åkning är Ruddalens isar de mest besökta i Göteborg. Säsongen 2018/19 besökte drygt 61 500 personer isarna (58 procent män och 42 procent kvinnor). Skolor från hela Göteborg använder frekvent anläggningen och drygt 25 procent av det totala antalet besökare är skolklasser.

Skrinnarbanan stängd sedan vintern 2019/2020

Sedan vintern 2019/2020 är skrinnarbanan i hallen stängd då rören som kyler isen är trasiga. En provtryckning som gjordes maj 2020 visar att rören är i för dåligt skick för att ens kunna laga provisoriskt. Skrinnarbanan kommer att vara stängd även vintern 2020/2021.

Se film om utredningsarbetet och Ruddalen

Ruddalen-thumbnail-video-1920x1080.png

Hur kan Ruddalens idrottsområde utvecklas?

Uppdaterad 24 juni 2020