Ruddalens idrottscentrum utvecklas. I maj 2021 börjar ombyggnationen av bandybanan till en skridsko- och bandyhall. Senare under året byggs skrinnarhallen om så att den kan användas för fler aktiviteter under sommarhalvåret. Flygbild Copyright © Göteborgs Stad

Ruddalens idrottscentrum ligger i naturområdet Ruddalen norr om Frölunda Torg i västra Göteborg och är framför allt ett centrum för issport och fotboll. Här finns skrinnarhall, bandyplan, bollplaner och fotbollsarena med konstgräsplan för elitspel, men också gym, utegym, frisbeegolfbana och föreningslokaler.

Ett centrum för issport och fotboll.

I det omkringliggande naturområdet finns naturstigar, motionsspår och grillplatser.

Locka fler personer och nya aktiviteter

Ruddalens stora fokus på isanläggningar och fotboll begränsar användandet till att vara säsongsbetonat. Under sommarhalvåret står stora isytor tomma och under vinterhalvåret minskar användandet av bollplanerna kraftigt.

Idrotts- och föreningsförvaltningen har därför som mål att Ruddalens idrottscentrum ska utnyttjas bättre, rymma fler typer av aktiviteter och locka personer som idag inte besöker området.

Inne i skrinnarhallen på Ruddalen. På skrinnarbanan/ovalen åker ett par människor. Till höger skymtar isrinken.

Skrinnarhallen rymmer både en skrinnaroval och en mindre isrink.

Skrinnarhall med plats för mer än issport

Sedan vintern 2019/2020 är skrinnarbanan i Ruddalens skrinnarhall stängd då rören som kyler isen är trasiga och det finns risk att det miljöfarliga ämnet ammoniak läcker ut i naturen.

I december 2020 beslutade idrotts- och föreningsnämnden att de trasiga kylrören ska bytas ut. Hallen ska dessutom bli en mer flexibel anläggning som kan ha verksamhet igång hela året. För att detta ska bli möjligt ska rören gjutas in i betong.

Vintertid kommer hallen att användas för issporter och allmänhetens skridskoåkning, och under de isfria månaderna kan den användas för olika rullsporter, basket, dans med mera.

Under 2021 utförs förberedande mark- och miljöundersökningar. Byggstart är beräknad till början av 2022.

En bandyplan där människor åker skridskor i solskenet.

Bandybanan används flitigt av föreningsliv och allmänhet, men issäsongen blir kort på grund av det milda göteborgsvädret.

Skridsko- och bandyhall ersätter bandybanan

På grund av det milda vädret i Göteborg är säsongen för bandybanan relativt kort, vilket ställer till det framför allt för föreningslivet och då särskilt bandyn.

För att förlänga säsongen byggs en skridsko- och bandyhall där bandybanan ligger idag. Hallen ska kunna användas av flera issporter, allmänhet och skola samtidigt och rymma läktare och kafé.

Bygget pågår från och med juni 2021 och beräknas vara klart november 2022.

Frågor och svar

Genom att bygga tak och väggar på bandybanan kan man ha verksamhet där under en längre tid varje år. Det gynnar både föreningslivet och den öppna verksamheten för allmänhet och skolor.

Hallen ska kunna användas både som tränings- och matcharena för bandyn och andra issporter samt för skridskoåkning för allmänhet och skolor.

Byggstart beräknas till juni 2021 och att bygget är klart november 2022.

I december 2020 beslutade idrotts- och föreningsnämnden att skrinnarhallen ska finnas kvar. De trasiga rören i skrinnarbanan ska bytas ut och gjutas in i betong.

Med betong som underlag kan skrinnarhallen användas av andra verksamheter under sommarhalvåret. 

Under 2021 utförs förberedande mark- och miljöundersökningar. Byggstart är beräknad till början av 2022.

Ruddalens idrottscentrum ligger i naturområdet Ruddalen norr om Frölunda Torg i västra Göteborg.

Naturområdet Ruddalen domineras av berghällar och tallskog och här finns naturstigar, motionsspår och grillplatser.

På idrottsområdet finns bollplaner, gym, utegym, fotbollsarena, föreningslokaler, bandybana och en skrinnarhall. Skrinnarhallen har tak och väggar och rymmer en oval skrinnarbana, en liten isrink, en mindre konstgräsyta och en inlinesbana.

Rören som kyler isen under skrinnarovalen är trasiga och det finns risk att det miljöfarliga ämnet ammoniak läcker ut i naturen.

En provtryckning som gjordes maj 2020 visar att rören är i för dåligt skick för att ens kunna lagas provisoriskt.

Skrinnarbanan har varit stängd sedan vintern 2019/2020.

Sedan vintern 2019/2020 är en av isarna i skrinnarhallen (skrinnarovalen) på Ruddalen stängd på grund av att rören som kyler isen är trasiga. Att laga rören är komplicerat och kostar mycket pengar.

Innan ett beslut togs om och hur detta skulle göras ville politikerna i idrotts- och föreningsnämnden utreda hur skrinnarhallen och hela Ruddalens idrottsområde kan:

  • utnyttjas bättre under den isfria säsongen
  • rymma fler typer av aktiviteter
  • locka personer som i dag inte besöker området.

Utredningen skulle ge förslag både på en eventuell ny inriktning för området och hur den befintliga inriktningen kan utvecklas.

Utredningen blev klar hösten 2020.

Vintern/våren 2021 byggdes en toalettbyggnad vid de bortre bollplanerna.

Hösten 2021 kommer den befintliga frisbeegolfbanan att rustas upp och byggas ut .

Utöver detta så finns det många och stora byggplaner i den här delen av Västra Frölunda. 

Frölunda-Högsbo kan utvecklas med upp till 6000 nya bostäder, stadsgator och fler mötesplatser och grönområden.

Kontakt

  • Maria Joängen
  • Utvecklingsledare
Uppdaterad 8 juli 2021