Ruddalens idrottscentrum utvecklas. Bland annat ska skrinnarhallen byggas om så att den kan användas för fler aktiviteter under sommarhalvåret.

Ruddalens idrottscentrum

I Ruddalens idrottscentrum i de västra delarna av Göteborg finns skrinnarhall, bandybana, bollplaner, gym, utegym, fotbollsarena och föreningslokaler. Nu finns utvecklingsplaner både för skrinnarhallen och bandybanan.

Frågor och svar

Sedan vintern 2019/2020 är en av isarna i skrinnarhallen (skrinnarovalen) på Ruddalen stängd på grund av att rören som kyler isen är trasiga. Att laga rören är komplicerat och kostar mycket pengar.

Innan ett beslut togs om och hur detta skulle göras ville politikerna i idrotts- och föreningsnämnden utreda hur skrinnarhallen och hela Ruddalens idrottsområde kan:

  • utnyttjas bättre under den isfria säsongen
  • rymma fler typer av aktiviteter
  • locka personer som i dag inte besöker området.

Utredningen skulle ge förslag både på en eventuell ny inriktning för området och hur den befintliga inriktningen kan utvecklas.

Utredningen blev klar hösten 2020.

Utredningen blev klar i november 2020.  Nämnden tog beslut i frågan 15 december 2020.

Ruddalens idrottscentrum ligger i naturområdet Ruddalen norr om Frölunda Torg.

Naturområdet Ruddalen domineras av berghällar och tallskog och här finns naturstigar, motionsspår och grillplatser.

På idrottsområdet finns bollplaner, gym, utegym, fotbollsarena, föreningslokaler och flera isytor.

I dag består isytorna på Ruddalen av en bandybana och en skrinnarhall. Skrinnarhallen har tak och väggar och rymmer en oval skrinnarbana och en liten isrink.

Skrinnarbanan är stängd sedan vintern 2019/2020. Bandybanan ska snart få tak och väggar.

Rören som kyler isen under skrinnarovalen är trasiga och det finns risk att det miljöfarliga ämnet ammoniak läcker ut i naturen.

En provtryckning som gjordes maj 2020 visar att rören är i för dåligt skick för att ens kunna lagas provisoriskt.

Skrinnarbanan var stängd vintern 2019/2020 och kommer att vara stängd även vintern 2020/2021.

Skrinnarhallen kom till 2002/2003 då Göteborgs Stad byggde tak och väggar på skrinnarovalen.  Syftet var att den nya skrinnarhallen skulle bli centrum för svensk skridsko och få en vädersäkrad yta för allmänheten. Några år senare byggdes även en isrink inne i hallen.

I hallen finns också en mindre konstgräsyta och en inlinebana. På sommarhalvåret kan isrinken användas för andra sporter som exempelvis innebandy.

Genom att bygga tak och väggar på bandybanan kan man ha verksamhet där under en längre tid varje år. Det gynnar både föreningslivet och den öppna verksamheten för allmänhet och skolor.

Bandyhallen ska kunna användas både som tränings- och matcharena för bandyn och andra issporter samt för skridskoåkning för allmänhet och skolor.

Projekteringen är igång. Det är ännu oklart när bygget börjar och är klart.

Bandybanan och isrinken i skrinnarhallen är öppna för bokad verksamhet. På grund av Covid-19 är Göteborgs Stads ishallar stängda för allmänheten tillsvidare.

I Ruddalens idrottscentrum ska det byggas en toalettbyggnad vid de bortre bollplanerna.

Det ska också byggas en maskinhall vid parkeringen. Maskinhallen kommer att ha plats för en hel del av anläggningens maskinpark  som idag står ute på idrottsområdet.

Utöver detta så finns det många och stora byggplaner i den här delen av Västra Frölunda. 

Frölunda-Högsbo kan utvecklas med upp till 6000 nya bostäder, stadsgator och fler mötesplatser och grönområden.

Publicerad 28 maj 2020 (Uppdaterad 5 januari 2021)