Ruddalens idrottscentrum utvecklas. Skrinnarhallen ska byggas om så att den kan användas för fler aktiviteter under sommarhalvåret och bandyplanen ska få tak och väggar. Flygbild Copyright © Göteborgs Stad

Ruddalens idrottscentrum

Ruddalen är ett av Göteborgs större idrottsområden – i dag med fokus på issport och fotboll. Nu ska området utvecklas så att det rymmer fler aktiviteter och lockar fler personer.

Frågor och svar

Ruddalens idrottscentrum ligger i naturområdet Ruddalen norr om Frölunda Torg i västra Göteborg.

Naturområdet Ruddalen domineras av berghällar och tallskog och här finns naturstigar, motionsspår och grillplatser.

På idrottsområdet finns bollplaner, gym, utegym, fotbollsarena, föreningslokaler, bandybana och en skrinnarhall. Skrinnarhallen har tak och väggar och rymmer en oval skrinnarbana, en liten isrink, en mindre konstgräsyta och en inlinesbana.

Rören som kyler isen under skrinnarovalen är trasiga och det finns risk att det miljöfarliga ämnet ammoniak läcker ut i naturen.

En provtryckning som gjordes maj 2020 visar att rören är i för dåligt skick för att ens kunna lagas provisoriskt.

Skrinnarbanan har varit stängd sedan vintern 2019/2020.

Sedan vintern 2019/2020 är en av isarna i skrinnarhallen (skrinnarovalen) på Ruddalen stängd på grund av att rören som kyler isen är trasiga. Att laga rören är komplicerat och kostar mycket pengar.

Innan ett beslut togs om och hur detta skulle göras ville politikerna i idrotts- och föreningsnämnden utreda hur skrinnarhallen och hela Ruddalens idrottsområde kan:

  • utnyttjas bättre under den isfria säsongen
  • rymma fler typer av aktiviteter
  • locka personer som i dag inte besöker området.

Utredningen skulle ge förslag både på en eventuell ny inriktning för området och hur den befintliga inriktningen kan utvecklas.

Utredningen blev klar hösten 2020.

I december 2020 beslutade idrotts- och föreningsnämnden att skrinnarhallen ska finnas kvar. De trasiga rören i skrinnarbanan ska bytas ut och gjutas in i betong.

Med betong som underlag kan skrinnarhallen användas av andra verksamheter under sommarhalvåret. 

Det går inte att säga än, men under våren 2021 inleds förberedande mark- och miljöundersökningar.

Genom att bygga tak och väggar på bandybanan kan man ha verksamhet där under en längre tid varje år. Det gynnar både föreningslivet och den öppna verksamheten för allmänhet och skolor.

Bandyhallen ska kunna användas både som tränings- och matcharena för bandyn och andra issporter samt för skridskoåkning för allmänhet och skolor.

Upphandling beräknas ske i mars-april. Byggstart beräknas till början av sommaren 2021 och att bygget är klart november 2022.

Det går inte att säga än då upphandlingen inte är klar ännu. Upphandlingen beräknas vara klar i slutet av april/början av maj 2021.

Ja. Bygget av bandyhallen kommer att pausas under vintern 2021/2022 så att bandyplanen kan vara öppen för föreningar, skolor och allmänhet.

Vintern/våren 2021 byggs en toalettbyggnad vid de bortre bollplanerna. Dessutom rustas den befintliga frisbeegolfbanan upp. Den byggs ut från 9 till 15 hål och en del korgar tillgänglighetsanpassas.

Det ska också byggas en maskinhall vid parkeringen. Maskinhallen kommer att ha plats för en hel del av anläggningens maskinpark som idag står ute på idrottsområdet.

Utöver detta så finns det många och stora byggplaner i den här delen av Västra Frölunda. 

Frölunda-Högsbo kan utvecklas med upp till 6000 nya bostäder, stadsgator och fler mötesplatser och grönområden.

Publicerad 28 maj 2020 (Uppdaterad 25 februari 2021)