Ruddalens idrottscentrum utvecklas. Skrinnarhallen ska byggas om så att den kan användas för fler aktiviteter under sommarhalvåret och bandyplanen ska få tak och väggar. Flygbild Copyright © Göteborgs Stad

Ruddalens idrottscentrum

Ruddalen är ett av Göteborgs större idrottsområden – i dag med fokus på issport och fotboll. Nu ska området utvecklas så att det rymmer fler aktiviteter och lockar fler personer.
Publicerad 28 maj 2020 (Uppdaterad 25 februari 2021)