Ruddalens idrottscentrum utvecklas. I maj 2021 började ombyggnationen av bandybanan till en ny ishall. Dessutom byggs skrinnarhallen om så att den kan användas för fler aktiviteter under sommarhalvåret. Flygbild Copyright © Göteborgs Stad

Publicerad 28 maj 2020 (Uppdaterad 21 juni 2022)