Göteborgs Stad utreder hur idrottsområdet Ruddalen kan utvecklas i framtiden. En del i arbetet är att ha dialog med närboende, föreningar och besökare.

Göteborgs Stad utreder hur idrottsområdet Ruddalen kan utvecklas i framtiden. En del i arbetet är att ha dialog med närboende, föreningar och besökare.

Ruddalen

Just nu tittar Göteborgs Stad på hur Ruddalens idrottscentrum kan utvecklas till ett område som kan användas för fler typer av idrotts- och fritidsaktiviteter så att fler göteborgare kan delta i aktiviteterna.
Publicerad 28 maj 2020 (Uppdaterad 19 augusti 2020)