Ruddalens idrottscentrum utvecklas. I maj 2021 börjar ombyggnationen av bandybanan till en skridsko- och bandyhall. Senare under året byggs skrinnarhallen om så att den kan användas för fler aktiviteter under sommarhalvåret. Flygbild Copyright © Göteborgs Stad

Ruddalens idrottscentrum

Ruddalen är ett av Göteborgs större idrottsområden – i dag med fokus på issport och fotboll. Nu utvecklas området så att det rymmer fler aktiviteter och lockar fler personer.
Publicerad 28 maj 2020 (Uppdaterad 8 juli 2021)