Flera stora byggprojekt är på gång vid Ruddalens idrottscentrum. Först ut är bygget av en skridsko- och bandyhall som startar juni 2021.

Bandybanan blir hall

Där bandybanan ligger idag ska en ny skridsko- och bandyhall byggas med läktare med plats för cirka 1 200 personer varav cirka 150 är ståplatser, kafé och ny maskinhall. Befintliga omklädningsrum ska byggas in i hallen.

Bygget startar i juni 2021 och ska vara klart november 2022. Arbetet pausas något vintern 2021/2022 så att bandybanan kan vara öppen för föreningsverksamhet och allmänhet.

Skrinnarhallen byggs om

Skrinnarovalen i skrinnarhallen har varit stängd sedan vintern 2019/2020 på grund av trasiga kylrör. I december 2020 tog idrotts- och föreningsnämnden beslut om skrinnarhallens framtid. De gamla kylrören ska bytas ut så att skrinnarovalen kan användas igen. De nya rören ska täckas av betong så att hallen kan användas för andra typer av aktiviteter och verksamheter under sommarhalvåret.

Våren 2021 görs förberedande mark- och miljöundersökningar. Hösten 2021 sker upphandling av entreprenör och under vintern beräknas arbetet börja. Arbetet beräknas vara klart mars 2023. Skrinnarhallen är helt stängd under byggtiden.

Frisbeegolfbanan renoveras och byggs ut

Den befintliga frisbeegolfbanan ska renoveras och byggas ut. Arbetet börjar i augusti och ska vara klart oktober 2021. För att ge plats för banan behöver en del träd fällas vilket sker inledningsvis.

Ny föreningsstuga
Utöver dessa byggen som idrotts- och föreningsförvaltningen gör, kommer fotbollsklubbarna SG 97 och Västra Frölunda IF att bygga ny gemensam klubbstuga på området. Byggstart är inte klar ännu.

Många byggen=rörigt på området

Eftersom flera byggprojekt pågår samtidigt kommer det bli lite stökigt på Ruddalen vilket kommer att påverka verksamheterna. Vi gör förstås allt vi kan för att minimera dessa störningar.

Publicerad 19 maj 2021 (Uppdaterad 21 maj 2021)