Så här kan Medicinareberget vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset se ut i framtiden.

Publicerad 5 september 2017 (Uppdaterad 25 augusti 2021)