Så här kan Medicinareberget vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset se ut i framtiden.

Publicerad 5 september 2017 (Uppdaterad 13 maj 2022)