En av vinsterna med Sahlgrenska Life är att snabbare kunna överföra nya kunskaper från forskningen till vården för att öka nyttan för patienterna.

En av vinsterna med Sahlgrenska Life är att snabbare kunna överföra nya kunskaper från forskningen till vården för att öka nyttan för patienterna.

Vad kommer Sahlgrenska Life betyda för sjukvården?

Forskning och vård genomgår idag snabba förändringar och samtidigt ökar kraven på att nya kunskaper snabbare ska omsättas i praktisk vård för att förbättra för patienterna. En av de stora vinsterna med Sahlgrenska Life är att snabbare kunna överföra nya kunskaper från forskningen till vården för att öka nyttan för patienterna. 

På vilket sätt förs forskning och praktisk sjukvård samman genom utvecklingen av Sahlgrenska Life?

Redan idag bedrivs en omfattande klinisk forskning och sjukvård på Sahlgrenska sjukhuset i nära samarbete med den prekliniska forskningen på Medicinareberget. Men samverkan mellan Sahlgrenskaområdet och Medicinareberget begränsas i nuläget av till exempel fysiska avstånd, trafikbarriärer, slutna och inflexibla byggnader.  

En nybyggnation som bryggar över Per Dubbsgatan och förbinder Sahlgrenskaområdet med Medicinareberget skapar kortare avstånd och bättre kopplingar mellan sjukvård, akademi, näringsliv och samhälle, både vad gäller närhet och avstånd samt verksamhet.

En av de stora vinsterna med Sahlgrenska Life är att snabbare kunna överföra nya kunskaper från forskningen till vården för att öka nyttan för patienterna.

Peter Gustafsson, projektledare på Västfastigheter. Peter har på sig en ljus kavaj och har ljust hår.

Peter Gustafsson, projektledare på Västfastigheter

Varför kan inte det här göras med de befintliga byggnaderna?

De har inte rätt förutsättningar för att samla de verksamheter som ska skapa Sahlgrenska Life. Verksamheten är inte samlad på samma yta och våningshöjder och stommar i de befintliga byggnaderna klarar inte kraven som verksamheterna ställer. Dessutom är närheten till Medicinareberget och den axel som binder samman de båda platserna en mycket viktig del för att skapa Sahlgrenska Life. Arkitekttävlingen visade att det går att binda samman dessa båda platser.

Sahlgrenskas närhet till Medicinareberget och Göteborgs Universitets verksamhet är mycket viktig, precis som närheten till Chalmers blivit viktigare på senare tid.

Varför byggs inte ett helt nytt sjukhus någon annanstans?

I utvecklingsplanen för Sahlgrenska konstaterade vi att med nya byggnader kan verksamheten utvecklas i området. Sahlgrenskas närhet till Medicinareberget och Göteborgs Universitets verksamhet är mycket viktig, precis som närheten till Chalmers blivit viktigare på senare tid. Medicinarebergets och Sahlgrenska har stora möjligheter att växa när verksamheten utvecklas. Stora värden är också investerade i fastigheterna vilket är ytterligare en anledning till att Sahlgrenska behöva finnas kvar på samma plats.

Publicerad 21 januari 2019 (Uppdaterad 6 juli 2020)