Syftet med förslaget är att ge förutsättning för ny bebyggelse i anslutning till Sahlgrenska Universitetssjukhusets huvudentré och Göteborgs Universitet på Medicinareberget. Detta för att stärka samverkan mellan vård, forskning, utbildning och näringsliv inom ett internationellt högklassig Life Science-kluster.

Granskningen startar 24/3 och håller på fram till och med 27/4

Hållplatsen för kollektivtrafik vid Sahlgrenska huvudentré kan komma att flyttas västerut och Per Dubbsgatan kan byggas om till en stadsgata där fotgängare, cyklister och kollektivtrafik prioriteras.

Granskningen för detaljplanen startar 24/3 och håller på fram till och med 27/4. Granskning betyder att ett nytt förslag på detaljplan, där synpunkter från samrådet har tagits om hand, finns tillgängligt för synpunkter.

Vill du lämna in dina synpunkter kan du göra det via goteborg.se/planochbyggprojekt.

Publicerad 24 mars 2021 (Uppdaterad 31 mars 2021)