Selma stad

Selma Lagerlöfs Torg och området längs Litteraturgatan genomgår nu den största omvandlingen sedan torget byggdes 1971. Här växer Selma stad fram med över 1700 nya bostäder, handelshus, stadsdelshus med rum för kultur, torg- och Selma Lagerlöfs Parkstråk. Stadsdelen fylls med liv från morgon till kväll och boende får nära till allt för ett gott vardagsliv.
Byggande pågår. Beräknas klart 2023.

I stora drag inledde Trafikkontoret med att ge Backadalen en ny sträckning. Gatan ansluter nu till Litteraturgatan ca 40 meter längre norrut än tidigare. Det har skapats mer plats för nybyggnation söder om Backadalen. Litteraturgatan har byggts om till stadsgata med körfält för kollektivtrafiken i mitten. Busshållplatsen har flyttats så att den kommer närmare det nya torget. Stora mark- och ledningsarbeten har genomförts för att göra klart för allt det som ska byggas i området. Under tiden och efter Trafikkontorets förberedande arbete har byggaktörerna börjat sin byggnation.

De första bostäderna som byggts i Selma stad ligger väster om Litteraturgatan och är bostadsrätter. Det nya stadsdelshuset och handelshuset byggdes ungefär samtidigt och invigdes under augusti och september 2019.

När alla etapper är färdiga kommer det att finnas närmare 4 000 nya bostäder i Selma stad. Det kommer att byggas ca 400 hyresrätter och drygt 400 bostadsrätter samt drygt 300 studentlägenheter under den första etappen. I etapp 2 planeras för över 700 bostäder längs med Litteraturgatan, varav över 200 bostadsrätter och över 500 hyresrätter.

Botrygg bygger trygghetsboende som vänder sig till dig som är 70 år eller äldre. Då bor man i en vanlig bostad, men med större gemenskap och trygghet och gemensamma utrymmen för samvaro, hobby och rekreation. En trygghetsvärd kommer finnas som stöd. Riksbyggen bygger enligt sitt seniorboendekoncept Bonum som riktar sig till dig som är 55 år och äldre med lättskötta bostäder och med en centralt placerad samlingslokal och övernattningslägenhet för gäster. Med ett tjänsteutbud som gör tillvaron bekväm, enkel och trivsam och med en Bonum-värd på plats finns hjälpen nära till hands.

Det finns flera förskolor och skolor i Selma stad. Närmast ligger Brudbergsskolan, väster om Litteraturgatan, som kommer rivas för att ge plats för en ny skola och troligen även förskola på samma tomt. Här finns också flera förskolor nära torget och Skälltorpsskolan som har årskurserna 7-9 och även inrymmer Svenska Balettskolan åk 4-9. I Backa Röd finns den nya Ellen Key skolan.

Idag stannar stombussarna 18 och 19 vid Selmas Torg. Med dem tar man sig till centrum på drygt en kvart. Med buss 45 tar du dig både till Bäckebol och direkt till Marklandsgatan.

Det finns en stor matbutik, frukt- och grönsakshandel, apotek, bageri, café, restaurang, fiskbutik, frisör, blomsteraffär med mera. Vissa verksamheter ligger redan i det nya handelshuset och vissa ligger kvar i sina befintliga lokaler och kommer flytta in när nya verksamhetslokaler byggs längs torgstråket. Här finns också det nya stadsdelshusets olika verksamheter med t ex bibliotek, kulturskola, teater och mötesplatser. 

Göteborgs Stad, park- och naturförvaltningen, bygger Selma Lagerlöfs Parkstråk. Det kommer att ligga som ett grönskande nav för möten, lek, avkoppling och aktiviteter i nya Selma stad. Tillsammans med torgområdet ska Selma Lagerlöfs Parkstråk utgöra basen för det gemensamma sociala livet i stadsdelen Norra Hisingen. Det ska tillföra mer grönska till platsen och det ska locka besökare i olika åldrar och med olika intressen. Hela stråket ska vara klart våren 2023.

Selma Lagerlöfs Parkstråk byggs i etapper. De första två delarna i stråket , som kallas för entrén och plazan är färdiga och öppnades våren 2019. Lekplatsdelen är klar under våren 2020. Den sista delen av stråket – Kyrkåsbergets fot – börjar byggas först sommaren 2022, eftersom den ska platsen behöver användas som etableringsyta för entreprenörerna som bygger runt omkring parkstråket. Den planeras stå klar våren 2023. 

Publicerad 6 december 2016 (Uppdaterad 29 juli 2020)