Selma stad

Selma Lagerlöfs Torg och området längs Litteraturgatan genomgår nu den största omvandlingen sedan torget byggdes 1971. Här växer Selma stad fram med över 1700 nya bostäder, handelshus, stadsdelshus med rum för kultur, torg- och Selma Lagerlöfs Parkstråk. Stadsdelen fylls med liv från morgon till kväll och boende får nära till allt för ett gott vardagsliv.
Byggande pågår. Beräknas klart 2023.

Nyheter

Vänta lite ...
Publicerad 6 december 2016 (Uppdaterad 6 juli 2021)