I kvarter 11 bygger Egnahemsbolaget bostadsrätter. Backadalsgatan har fått en rakare sträckning väster ut från cirkulationen på Litteraturgatan

Från november 2020 har arbete vid Backadalsgatan pågått. Nu kommer delen öppnas då den är färdigställd. Backadalsgatan har fått en rakare sträckning väster ut från cirkulationen på Litteraturgatan. På östra sidan av Litteraturgatan från Backadalsgatan mot Selma Lagerlöfs Torg finns från mitten av juni en gång- och cykelbana som gör det enklare att ta sig fram.

Litteraturgatan kommer fortsatt ha en begränsad framkomlighet för motorfordonstrafiken som delar körfält med kollektivtrafik när arbetet nu fortsätter. Det är ett område med en del byggtrafik då bland annat ledningsarbeten, vägarbeten, nya bostadshus och gång- och cykelbanor pågår samtidigt. Arbetet med att göra om Litteraturgatan till stadsgata pågår till och med våren 2023. För att framkomligheten ska fungera har den tillfälliga omledningen för alla trafikslag varit viktig.

"Arbetet med att göra om Litteraturgatan till stadsgata pågår till och med våren 2023. För att framkomligheten ska fungera har den tillfälliga omledningen för alla trafikslag varit viktig."

- Vi har tyvärr sett några avvikande beteenden där våra skyltar och staket har flyttats vilket är förenat med livsfara både för den som väljer att passera en avspärrning och för andra i omgivande trafik. Vår uppmaning är att de som befinner sig vid vårt arbetsområde verkligen tänker till vid orange hänvisningsskyltning och väljer att följa den säger Rune Andersson, projektledare på trafikkontoret som uppmaning till trafikanter i området.

Byggnation av bostäder väster om Litteraturgatan 

Det pågår också en omvandling längs Litteraturgatan där ungefär 750 bostäder kommer byggas i 11 kvarter under några år framöver. Hyreslägenheterna och p-husen i kvarter 5 och 9, som byggs av Framtiden Byggutveckling kommer ägas och förvaltas av Poseidon.

I kvarter 5, som kommer bli p-hus och hyreslägenheter, står pelare på plats där bjälklag ända till plan 4 kommer att placeras. Även väggar för nedersta plan är på plats. För kvarter 9 pågår förberedelser inför byggstart med detaljprojektering.

"I mitten av augusti drar förberedande arbete igång för kvarter 9 och den 1 september startar arbetet med rivning av befintliga radgarage och asfalt för att sätta igång grundläggningen för huset."

- I 3,5 månader framåt kommer prefabricerade betongelement levereras till byggarbetsplatsen, som utgör stommen i p-huset, med fem plan i kvarter 5. I mitten av augusti drar förberedande arbete igång för kvarter 9 och den 1 september startar arbetet med rivning av befintliga radgarage och asfalt för att sätta igång grundläggningen för huset, berättar Anna Wetterberg, projektledare på Framtiden Byggutveckling.

Vid kvarter 11 närmast torget håller trafikkontoret på att avsluta sina arbeten med omläggningen av gatan. Kvarter 11 blir bostadsrätter och byggs av Egnahemsbolaget.

- Just nu pågår inmätning av fastigheten och inom de närmaste veckorna startar våra markarbeten som pågår fram till sommaren. Efter sommaren startar vi med byggnationen genom att börja påla för husen, berättar Annika Carlsson, projektledare på Egnahemsbolaget.

Litteraturgatan-drönarbild-Göteborgs-Stad-2021.jpg

Drönarfilm från 6 juni över Selma stad.

Illustrationen visar bostadskvarter 1-11 som byggs längs västra sidan av Litteraturgatan.

I kvarter 5 bygger Framtiden Byggutveckling hyresrätter och p-hus för Poseidon.

Publicerad 11 juni 2021 (Uppdaterad 11 juni 2021)