Selma Stad

Selma Lagerlöfs Torg genomgår nu den största omvandlingen sedan torget byggdes 1971. Här växer Selma stad fram med över 1000 nya bostäder, handelshus, stadsdelshus med rum för kultur, torg- och Selma Lagerlöfs parkstråk. Stadsdelen fylls med liv från morgon till kväll och boende får nära till allt för ett gott vardagsliv.
Status: Byggande pågår. Beräknas klart: 2022-2023.

Hur tycker du att Gåsagången ska utvecklas?

Nästa utvecklingsområde vid Selma Lagerlöfs Torg är området runt Gåsagången och Litteraturgatan. Här kan det bli både nya bostäder samt utbyggnad och av skolorna. Men vad tycker du behövs? Svara på vår enkät!

Tyck till om Gåsagången
Selma stad som det såg ut 2018-07-21

Selma stad som det såg ut 2018-07-21

Torget med närliggande områden förvandlas

Till en välkomnande och trygg stadsdel. Till en plats med framtidstro och kontinuitet från historia till nutid.

Idag ett uppskattat men något slitet torg, som kommer att omvandlas till något helt annat. Det byggs för att ge plats för fler människor som vill leva ett gott vardagsliv med närhet till god kollektivtrafik och service i form av bibliotek, skolor, vårdcentral och butiker. Fler bostäder och butiker, torg- och parkstråk bidrar till ett livligt och grönt område där boende och besökare trivs. En plats fylld av liv.

I det nya stadsdelshuset kommer kultur, fritid, stadsdelsförvaltning, café och mötesplatser att samsas.

Det blir en ikonbyggnad mitt i Selma stad med spännande arkitektur som inspirerats av teaterns scen.

Det blir en ikonbyggnad mitt i Selma stad med spännande arkitektur som inspirerats av teaterns scen. I handelshuset kommer det att finnas en större livsmedelsaffär, vård och kontor kompletterat med butiker, caféer och restauranger längs torgstråket. Idrott, kultur, handelsutbud och offentlig service i kombination med olika boendeformer bidrar till en trygg och levande stadsdel under stora delar av dygnet.

Byggaktörer för Selma stad är Egnahemsbolaget, Familjebostäder, GöteborgsLokaler, Botrygg, Keywe och Riksbyggen.

Så tar du dig fram i byggtid

På Trafik Göteborg kan du se trafikläget i Göteborg just nu och de kommande åren. Här finns all trafikinformation på ett ställe.

www.trafikgoteborg.se

Vilka verksamheter kommer att finnas vid torget?

Frågor och svar

Fler områden som ska utvecklas

Göteborg står inför sitt största utvecklingssprång i modern historia. Stan ska växa med nära en tredjedel till 2035. Det planeras både helt nya stadsdelar och upprustning av befintliga bostadsområden.

Uppdaterad 12 september 2019