Selma Stad

Selma Lagerlöfs Torg genomgår nu den största omvandlingen sedan torget byggdes 1971. Här växer Selma stad fram med över 1000 nya bostäder, handelshus, stadsdelshus med rum för kultur, torg- och Selma Lagerlöfs parkstråk. Stadsdelen fylls med liv från morgon till kväll och boende får nära till allt för ett gott vardagsliv.
Status: Byggande pågår. Beräknas klart: 2022-2023.

I stora drag inledde Trafikkontoret med att ge Backadalen en ny sträckning. Gatan ansluter nu till Litteraturgatan ca 40 meter längre norrut än tidigare. Det har skapats mer plats för nybyggnation söder om Backadalen. Litteraturgatan har byggts om till stadsgata med körfält för kollektivtrafiken i mitten. Busshållplatsen har flyttats så att den kommer närmare det nya torget. Stora mark- och ledningsarbeten har genomförts för att göra klart för allt det som ska byggas i området. Under tiden och efter Trafikkontorets förberedande arbete har byggaktörerna börjat sin byggnation.

Nu byggs bostäderna väster om Litteraturgatan och söder om Backadalen, stadsdelshuset, handelshuset och de första delarna av parkstråket. Under hösten 2019 rivs det gamla handelshuset för att ge plats åt byggnation av bostäderna i kvarteret öster om stadsdelshuset.

När alla etapper är färdiga kommer det att finnas närmare 4 000 nya bostäder i Selma stad. Det kommer att byggas ca 400 hyresrätter och drygt 400 bostadsrätter samt drygt 300 studentlägenheter under den första etappen. Planeringen för etapp 2 pågår och innefattar en detaljplan med närmare 800 bostäder längs med Litteraturgatan, varav över 200 bostadsrätter och över 500 hyresrätter.

Botrygg kommer att bygga trygghetsboende som vänder sig till dig som är 70 år eller äldre. Då bor man i en vanlig bostad, men med större gemenskap och trygghet och gemensamma utrymmen för samvaro, hobby och rekreation. En trygghetsvärd kommer finnas som stöd. Riksbyggen kommer att bygga enligt sitt seniorboendekoncept Bonum som riktar sig till dig som är 55 år och äldre med lättskötta bostäder och med en centralt placerad samlingslokal och övernattningslägenhet för gäster. Med ett tjänsteutbud som gör tillvaron bekväm, enkel och trivsam och med en Bonum-värd på plats finns hjälpen nära till hands.

Det finns flera förskolor och skolor i Selma stad. Närmast ligger Brudbergsskolan, väster om Litteraturgatan, som just nu används som evakueringslokal för en annan skola (Skogomeskolan), vilket innebär att det kommer vara skolverksamhet där fram till hösten 2019. Sedan planeras skolan att rivas för att ge plats för en ny skola och troligen även förskola på samma tomt. Här finns också flera förskolor nära torget och Skälltorpsskolan som har årskurserna 7-9 och även inrymmer Svenska Balettskolan åk 4-9. I Backa Röd finns den nya Ellen Key skolan.

Idag stannar stombussarna 18 och 19 vid Selmas Torg. Med dem tar man sig till centrum på drygt en kvart. Med buss 45 tar du dig både till Bäckebol och direkt till Marklandsgatan.

GöteborgsLokaler har planerat för en stor matbutik, frukt- och grönsakshandel, apotek, bageri, café, restaurang, fiskbutik, frisör, blomsteraffär med mera. Här finns också det nya stadsdelshusets olika verksamheter med t ex bibliotek, kulturskola, teater och mötesplatser. Den 29-31 augusti 2019 invigs Hemköps nya butik i det nya handelshuset. Den 27 september invigs det nya stadsdelshuset Selma Lagerlöfs center men aktiviteterna börjar redan måndagen den 23 september och pågår fram till fredagen.

Sedan hösten 2017 bygger Göteborgs Stad, park- och naturförvaltningen, Selma Lagerlöfs parkstråk. Det kommer att ligga som ett grönskande nav för möten, lek, avkoppling och aktiviteter i nya Selma stad. Tillsammans med torgområdet ska Selma Lagerlöfs Parkstråk utgöra basen för det gemensamma sociala livet i stadsdelen Norra Hisingen. Det ska tillföra mer grönska till platsen och det ska locka besökare i olika åldrar och med olika intressen. Hela stråket ska vara klart våren 2023.

Selma Lagerlöfs parkstråk byggs i etapper. De första två delarna i stråket , som kallas för entrén och plazan är färdiga och har öppnats under våren 2019. Lekplatsdelen ska börja byggas vid årsskiftet 2019/2020 och den ska vara klar våren 2020. Den sista delen av stråket – Kyrkåsbergets fot – börjar byggas först sommaren 2022, eftersom den ska platsen behöver användas som etableringsyta för entreprenörerna som bygger runt omkring parkstråket. Den planeras stå klar våren 2023. 

Publicerad 6 december 2016 (Uppdaterad 20 december 2019)