Hur tycker du att Gåsagången ska utvecklas?

Nästa utvecklingsområde vid Selma Lagerlöfs Torg är området runt Gåsagången och Litteraturgatan. Här kan det bli både nya bostäder samt utbyggnad och av skolorna. Men vad tycker du behövs? Svara på vår enkät senast den 20 oktober.

Göteborgs Stad håller just nu på att ta fram ett förslag på detaljplan för området runt Gåsagången och Litteraturgatan. Det är nästa etapp i utvecklingen av Selma Stad och samrådet, det vill säga perioden då du kan lämna synpunkter på förslaget, kommer att starta senare under hösten.   

Svara gärna på den korta enkäten och berätta hur du tycker att området kring Gåsagången och Litteraturgatan kan utvecklas. 

Tanken är att det ska kunna bli upp till 800 bostäder samt utbyggnad av grund- och förskola, men det kan finnas utrymme för mer, och då är det intressant att få veta vad de som bor och verkar i området anser behövs.  

Har du tid över så svara gärna på den korta enkäten nedan och berätta hur du tycker att man skulle kunna utveckla området kring Gåsagången och Litteraturgatan.

Enkäten är öppen till och med söndagen den 20 oktober 2019.

Vi kan inte garantera att just ditt förslag kommer att bli verkligt, men hoppas ändå att du vill bidra med dina tankar om vad som kan hända i området.

Bor du eller har du bott i området runt Selma Lagerlöfs Torg?
Publicerad 11 september 2019 (Uppdaterad 14 oktober 2019)