Sisjön / Sisjödal

I Sisjödal är byggnationen av sammanlagt cirka 500 bostäder igång. De nya bostäderna placeras på obebyggd, kuperad skogsmark. Den första inflyttningen skedde under hösten 2019 och området beräknas helt klart 2022.
Byggande pågår. Beräknas klart 2022.

Området ligger i direkt anslutning till ett befintligt bostadsområde i söder och till Sisjöns industriområde som ska omvandlas till blandstad.

I området planeras både för radhus, flerfamiljshus samt en förskola. Placeringen av de flesta bostäderna blir utmed två nya lokalgator. 

Det blir en blandning av hyresrätter, bostadsrätter och en mindre andel egnahem samt ett äldreboende. 

Uppdaterad 23 juli 2020