Förslaget Haga hjärta Linné vann markanvisningstävlingen för Skanstorget.

Vad?

Göteborgs Stad vill med hjälp av förtätningen på Skanstorget skapa mer liv i området och ge förutsättningar för fler kommersiella verksamheter.

Tänk dig att du har det mesta du behöver för att klara din vardag i ditt nya bostadsområde. Du kanske jobbar i stan eller har cykelavstånd till jobbet? När du kommer hem kan du lätt röra dig i ditt bostadskvarter där det finns plats för både butiker, restauranger, caféer, hälsoaktiviteter eller möjligheter för avkoppling.

Vi bygger en stad för alla och naturligtvis ska de nya bostäderna uppfylla kraven för tillgänglighet. Vill du ta en cykeltur hämtar du din cykel som står på den nya cykelparkeringen och rullar iväg på gång- och cykelbanan. 

I dagsläget består Skanstorget av en asfalterad parkeringsplats. Haga hjärta Linné ersätter 150 parkeringsplatser och skapar 56 nya. Utöver detta skapas 506 cykelparkeringar så att boende lätt kan nyttja cykel som färdmedel i vardagen.

Förslaget Haga hjärta Linné innebär även att en ny förskola på 1 052 kvadratmeter byggs. Den planerade förskolan är ett mycket välkommet tillskott i stadsdelen som har stor brist på förskoleplatser.

Med Haga hjärta Linné har Ernst Rosén AB även skapat en torgyta på 1200 kvadratmeter. Här hoppas Göteborgs Stad att en ny mötesplats för alla göteborgare kan skapas.

Var?

Skanstorget ligger intill Husargatan på ena sidan och Skansberget på den andra sidan.

När?

En markanvisning innebär att en aktör har en ensamrätt att förhandla vidare med markägaren om ett avtal för att köpa eller arrendera aktuellt markområde.

Nu väntar en formell plan- och bygglovsprocess hos stadsbyggnadskontoret. Här säkerställs att förslaget kan verkställas och att det byggs enligt den plan- och bygglag som finns i Sverige.

Förhandlingar kommer även ske mellan fastighetskontoret och Ernst Rosén AB för att få fram avtal kopplade till markförsäljningen.

Hur

Göteborgarna fick rösta på sitt favoritförslag

Mellan den 9 och 23 oktober 2018 kunde göteborgarna rösta fram sitt favoritförslag över hur utvecklingen av Skanstorget ska ske. Förslaget Haga hjärta Linné från Ernst Rosén AB fick flest röster för utvecklingen av Skanstorget. Totalt kom det in 4 293 röster varav 1 803 röstade på det vinnande förslaget.

Det vinnande förslaget innehåller 200 bostäder varav 40 % (80 st) är hyresrätter och 60 % (120 st) är bostadsrätter. Lägenheterna har följande fördelning:

  • 1 rum med kök: 112 st
  • 2 rum med kök: 46 st
  • 3 rum med kök: 35 st
  • 4 rum med kök: 6 st
  • 5 rum med kök: 1 st

Skanstorget är kvarterets hjärta.

Förslag B: ”Haga hjärta Linné"

En fullständig beskrivning av förslag B finns att ladda ner via länkarna nedan. Välj mellan låg- eller högupplöst pdf-fil.

Frågor och svar

Vi har en bostadsbrist i Göteborg och ett av våra politiska uppdrag är att förtäta staden och bygga fler bostäder. En av många platser vi förtätar är Skanstorget. Fastighetsnämnden, som är markägare och ansvarar för bostadsförsörjningen inom Göteborgs Stad, har önskat att denna markanvisning ska vara öppen för göteborgarna att få avgöra vem som vinner tävlingen genom röstning.

En markanvisning ges till en utvald aktör som får ensamrätt att förhandla vidare med markägaren om ett avtal för att utveckla och köpa den aktuella marken.

En markanvisningstävling är en tävling som riktar sig mot fastighetsbranschen där branschen kan lämna in förslag och bidrag till Göteborgs Stad över hur, i det här fallet, nya Skanstorget ska se ut. Göteborgs Stad, som idag är markägare till Skanstorget, bestämmer vilka krav som ska uppfyllas för att kunna vinna tävlingen och därmed få markanvisningen.

Det är upp till branschen att komma med förslag hur kraven kan verkställas och hur platsen kan bebyggas. Den aktör som får en markanvisning har ensamrätt att förhandla vidare med markägaren, i detta fall Göteborgs Stad och fastighetskontoret, om det aktuella området för att antingen köpa marken eller hyra den via ett tomträttsavtal av staden.

Fastighetsnämnden är markägare för det aktuella området och för att markanvisningen juridiskt ska gälla måste även ett formellt beslut tas av nämnden. Ärendet beräknas komma upp på nämndens sammanträden innan årsskiftet.

 

Förslagen och skissbilderna som du kan rösta på är enbart exempel på hur det kan komma att se ut på Skanstorget. I samband med att det vinnande förslaget offentliggörs presenteras byggintressenten som ligger bakom det vinnande förslaget.

Nu börjar en ny del i byggprocessen där byggintressenten samarbetar med fastighetskontoret och stadsbyggnadskontoret. Stadsbyggnadskontoret säkerställer tillsammans med den vinnande byggintressenten att förslaget kan verkställas och att det byggs enligt den plan- och bygglag som finns i Sverige. Fastighetskontoret samarbetar med den vinnande byggintressenten, förhandlar och skriver avtal som markägare. Alla beslut om markanvisning tas av fastighetsnämnden. Markanvisningen för Skanstorget beräknas tas upp innan årsskiftet.

De parkeringar som finns på området som ska markanvisas kommer att försvinna men ersättas av nya. En underjordisk parkering kommer att byggas.

De p-platser som finns idag kommer inte att ersättas med nya under byggtiden. Istället hänvisar Göteborgs Stad till de befintliga parkeringar som finns i området. I appen Parkering Göteborg kan du se var det finns andra parkeringsplatser i området och hela Göteborg. Appen visar även om platserna är lediga eller inte.

 

Det är för tidigt att säga när nya Skanstorget är klart. Troligtvis inte före 2025.

Innan en intresseanmälan kan göras måste markanvisningstävlingen vara avgjord så att rätt aktörer kan ta emot din intresseanmälan.

 

Kontakt

  • Jennie Olsson
  • Kommunikationsansvarig

1915 låg det en saluhall på Skanstorget. Bild: Göteborgs historiska museums bildsamling.

Skanstorget – en historisk plats

Skanstorget ligger i ett område som många göteborgare förknippar med historia och kultur. Väster om Skanstorget ligger Skansen Kronan, en försvarsanläggning från 1600-talet som sedan 1935 är ett statligt byggnadsminne. Väster om Skanstorget ligger även Skansparken som erbjuder grönskande och lummiga miljöer.

Uppdaterad 10 januari 2022