Förslaget Haga hjärta Linné vann markanvisningstävlingen för Skanstorget.

Skanstorget

Skanstorget ska utvecklas och förtätas. Här planeras bland annat 200 nya bostäder att byggas med både hyres- och bostadsrätter. Med hjälp av förtätningen kan det skapas mer liv i området och ge förutsättningar för fler kommersiella verksamheter. Nu väntar en formell plan- och bygglovsprocess hos stadsbyggnadskontoret. Här prövas att det förslag som finns kan verkställas och att det byggs enligt den plan- och bygglag som finns i Sverige.
Planering pågår. Beräknas klart tidigast 2025.

Göteborgs Stad vill med hjälp av förtätningen på Skanstorget skapa mer liv i området och ge förutsättningar för fler kommersiella verksamheter.

Tänk dig att du har det mesta du behöver för att klara din vardag i ditt nya bostadsområde. Du kanske jobbar i stan eller har cykelavstånd till jobbet? När du kommer hem kan du lätt röra dig i ditt bostadskvarter där det finns plats för både butiker, restauranger, caféer, hälsoaktiviteter eller möjligheter för avkoppling.

Vi bygger en stad för alla och naturligtvis ska de nya bostäderna uppfylla kraven för tillgänglighet. Vill du ta en cykeltur hämtar du din cykel som står på den nya cykelparkeringen och rullar iväg på gång- och cykelbanan. 

Göteborgarna fick rösta på sitt favoritförslag

Mellan den 9 och 23 oktober 2018 kunde göteborgarna rösta fram sitt favoritförslag över hur utvecklingen av Skanstorget ska ske. Förslaget Haga hjärta Linné från Ernst Rosén AB fick flest röster för utvecklingen av Skanstorget. Totalt kom det in 4 293 röster varav 1 803 röstade på det vinnande förslaget.

Det vinnande förslaget innehåller 200 bostäder varav 40 % (80 st) är hyresrätter och 60 % (120 st) är bostadsrätter. Lägenheterna har följande fördelning:

  • 1 rum med kök: 112 st
  • 2 rum med kök: 46 st
  • 3 rum med kök: 35 st
  • 4 rum med kök: 6 st
  • 5 rum med kök: 1 st

Ny förskola och 506 parkeringsplatser för cyklar

I dagsläget består Skanstorget av en asfalterad parkeringsplats. Haga hjärta Linné ersätter 150 parkeringsplatser och skapar 56 nya. Utöver detta skapas 506 cykelparkeringar så att boende lätt kan nyttja cykel som färdmedel i vardagen.

Förslaget Haga hjärta Linné innebär även att en ny förskola på 1 052 kvadratmeter byggs. Den planerade förskolan är ett mycket välkommet tillskott i stadsdelen som har stor brist på förskoleplatser.

Med Haga hjärta Linné har Ernst Rosén AB även skapat en torgyta på 1200 kvadratmeter. Här hoppas Göteborgs Stad att en ny mötesplats för alla göteborgare kan skapas.

Vad händer nu?

En markanvisning innebär att en aktör har en ensamrätt att förhandla vidare med markägaren om ett avtal för att köpa eller arrendera aktuellt markområde.

Nu väntar en formell plan- och bygglovsprocess hos stadsbyggnadskontoret. Här säkerställs att förslaget kan verkställas och att det byggs enligt den plan- och bygglag som finns i Sverige.

Förhandlingar kommer även ske mellan fastighetskontoret och Ernst Rosén AB för att få fram avtal kopplade till markförsäljningen.

Skanstorget är kvarterets hjärta.

Förslag B: ”Haga hjärta Linné"

En fullständig beskrivning av förslag B finns att ladda ner via länkarna nedan. Välj mellan låg- eller högupplöst pdf-fil.

Frågor och svar om Skanstorget

Varför hölls en markanvisningstävling? Vad händer med parkeringarna som finns på Skanstorget idag? När kommer nya Skanstorget att vara klart? Här har vi samlat de vanligaste frågorna och våra svar.

Läs alla frågor och svar

1915 låg det en saluhall på Skanstorget. Bild: Göteborgs historiska museums bildsamling.

Skanstorget – en historisk plats

Skanstorget ligger i ett område som många göteborgare förknippar med historia och kultur. Väster om Skanstorget ligger Skansen Kronan, en försvarsanläggning från 1600-talet som sedan 1935 är ett statligt byggnadsminne. Väster om Skanstorget ligger även Skansparken som erbjuder grönskande och lummiga miljöer.

Uppdaterad 25 februari 2021