Skeppsbron

Skeppsbron har de senaste åren varit ett outnyttjat område som främst använts för parkeringsplatser. Men planen är att området ska bli göteborgarnas nya, centrala mötesplats vid älven. Det planeras för butiker, restauranger, kontor, ett nytt kajstråk och 450 nya bostäder.
Status: Planering pågår.

Kontakta oss

 • Rune Arnesen
 • Stadsutvecklingschef, Älvstranden Utveckling
 • Telefonnummer: 031-368 96 61
 • Henrik Bonder
 • Programledare, Älvstranden Utveckling
 • Telefonnummer: 0739-66 74 02
 • Anna Hoffmeister
 • Kommunikationsstrateg, Älvstranden Utveckling
 • Telefonnummer: 031-368 96 73
 • Kundservice
 • Stadsbyggnadskontoret
 • Telefonnummer: 031-368 19 60

För press

För pressbilder, pressmeddelanden och presskontakter, besök Göteborgs Stads och Älvstadens nyhetsrum på Mynewsdesk.

Ditt brev kan bli en offentlig handling

När du kontaktar någon av personerna ovan kan ditt brev bli en allmän handling i Göteborgs Stad. Allmänna handlingar är dokument som alla medborgare har rätt att läsa. Att din fråga blir en allmän handling beror på att vi i Sverige har en offentlighetsprincip som ger alla medborgare rätt till insyn i kommunens arbete.

Publicerad 6 december 2016 (Uppdaterad 12 september 2019)